محتوا

 • کار کرد دستگاه گوارش گاو

  ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺁﮔﺎﻻﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻭ ﺑﺰ و همه چیز درباره آن در کانون خرد ماندگار ایران

  بیماری آگالاکسی و همه چیز درباره آن در کانون خرد ماندگار ایران | ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺁﮔﺎﻻﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻭ ﺑﺰ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﻭﺍﮔﯿﺮﺩﺍﺭ ﻭ ﺷﺎﯾﻊ ﺩﺭ ﮔﻠﻪ ﻫﺎﯼ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻭ ﺑﺰ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺁﮔﺎﻻﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﮔﻠﻪ ﺗﻠﻔﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ۳۰ – ۱۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ . ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﻏﺪﻩ ﭘﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺬﻑ ﺷﺪﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺩﺍﻡ ﻫﺎﯼ ﮔﻠﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ . ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺁﮔﺎﻻﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﻦ ﻭ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﻡ ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﻭﺯ ﮐﻨﺪ . ﻋﺎﻣﻞ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ #ﻣﯿﮑﺮﻭﺏ_ﻣﺎﯾﮑﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ #ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﮔﻮﺍﺭﺵ ﯾﺎ #ﻧﻮﮎ_ﭘﺴﺘﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺪﻥ ﺩﺍﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺍﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺍﻣﯽ ﺑﻪ ﺩﺍﻡ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﮔﻠﻪ ﺷﯿﻮﻉ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﯿﺮﺩﻭﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺍﻡ ﻫﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﺩ . ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺁﮔﺎﻻﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻭ ﺑﺰ؛ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺩﺭ ﺗﺮﺷﺤﺎﺕ ﺑﺪﻥ ﻣﺎﻧﻨﺪ؛ 👈 ﺷﯿﺮ 👈 ﺗﺮﺷﺤﺎﺕ ﭼﺸﻢ 👈و ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺩﺍﻡ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ ﺩﺭ ﺗﺮﺷﺤﺎﺕ ﺩﺍﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ …

  بیشتر بخوانید »
 • کار کرد دستگاه گوارش گاو

  پیشگیری و درمان رفتار پرکنی در پرنده

  پیشگیری و درمان رفتار پرکنی در پرنده : درمان این رفتار معمولاً ترکیبی از درمان های زیر می‌باشد. در صورتی که معاینات و آزمایش‌های بالینی بیماری خاصی (بیماری عفونی، متابولیک، انگلی و..) را نشان دهد، باید آن بیماری درمان شود. کانون خرد ماندگار ایران : بخش حیوانات : در مرحله دوم باید جیره پرنده تغییر کند و از میزان دانه‌های جیره کم کرده و به میزان غذاهای پلت شده و سبزیجات افزوده شود. علاوه بر تغییر محتوای جیره باید روش تغذیه کردن پرنده نیز تغییر کند؛ به عنوان مثال ذرت را به‌جای اینکه به‌صورت ذرت دانه شده به پرنده دهید به شکل بلال در اختیار پرنده قرار دهید و یا هویج را به جای اینکه تکه شده در اختیار پرنده قرار دهید به‌صورت کامل به او بدهید. پرنده خود را وادار کنید تا به دنبال غذای خود بگردد. باید شرایط محیطی را تغییر دهید و میزان رطوبت محیط را زیاد کنید و پرنده را در معرض نور خورشید قرار دهید و سایز قفس را نیز بزرگ‌تر کنید و قفس پرنده را جابجا کنید تا فعالیت اجتماعی پرنده افزایش و یا کاهش  یابد. در خانه و در کنار پرنده به هیچ عنوان سیگار نکشید و افراد سیگاری قبل از اینکه به پرنده …

  بیشتر بخوانید »
 • کار کرد دستگاه گوارش گاو

  آناتومی دستگاه تولید مثل اسب

  دانستن ساختار و وظایف دستگاه تولید مثل اسب نر که در تولید سلول‌های جنسی نر (اسپرم) و تولید هورمون‌های جنسی تستسترون و انتقال سلول جنسی نر (اسپرم) به مجرای تولید مثلی مادیان نقش دارد، به #جفت‌گیری صحیح منجر خواهد شد کانون خرد ماندگار ایران : بخش حیوانات : همچنین با دانستن ساختار طبیعی دستگاه تولید مثل حیوان وجود برخی از ناهنجاری و بیماری‌های مربوط به این بخش قابل تشخیص بوده و این امکان فراهم می‌شود تا اقدامات لازم جهت درمان به موقع برای حیوان انجام گیرد اندام اولیه جنسی اسب نر دو #بیضه می‌باشد که به وسیله طناب #اسپرماتیک از محوطه #شکمی آویزان می‌باشد. بیضه‌ها تخم مرغی شکل (بیضی شکل) بوده و طول آنها بین ۸۰ تا ۱۴۰ میلی‌متر و عرضان بین ۵۰ تا ۸۰ میلی‌متر می‌باشد وزن هر بیضه حدود دویست و بیست و پنج گرم است بیضه‌ها در کیسه‌ای به نام #کیسه‌بیضه (scrotum) محصور می‌باشد. هر بیضه در یک کیسه بیضه #مجزا قرار دارد و در بین دو بیضه توسط یک دیواره از هم جدا می‌شوند.. کیسه بیضه در دو طرف و پشت آلت تناسلی نر قرار دارد. اندام تناسلی نر ارگان جفت گیری می‌باشد و از سه قسمت تشکیل شده است؛ ۱؛ پایه آلت که آلت را …

  بیشتر بخوانید »
 • کار کرد دستگاه گوارش گاو

  کار کرد دستگاه گوارش گاو

  نشخوار Rumination کار کرد دستگاه گوارش گاو : اگر گوساله در هفته اول زندگی به غذای جامد دسترسی پیدا کند نشخوار در سن ۳-۲ هفتگی آغاز می گردد. شروع نشخوار نیم تا یک ونیم ساعت بعد از خوردن غذا آغاز می گردد. تعداد و طول نشخوار بستگی به فیبر غذا و اندازه قطعات ونوع غذا دارد و معمولا روزانه ۲۴-۴ دوره نشخوار انجام میگیرد که هر دوره ۶۰-۱۰ دقیقه طول می کشد. در حد میانگین روزانه تا هفت ساعت از وقت دام به نشخوار کردن می گذرد. آروغ Ructation کانون خرد ماندگار ایران : بخش حیوانات : بطور تقریبی روزانه حدود ۶۰۰ لیترگاز تولید می شود که تقریبا از۶۶ % CO2 ، ۲۶% CH4 ، ۶% N2 ، ۱۱% H2S و کمتر از ۱% O2 تشکیل یافته است. تعداد دفعات آروغ به نوع غذا ومیزان تشکیل گاز بستگی دارد وتعداد آن در جیره ای که از علوفه خشک تشکیل شده باشد ۲۰-۱۵ باردر ساعت ودر جیره ی علوفه سبز ۹۰-۶۰ بار در ساعت می باشد. ایجاد آروغ غیر از نوع غذا وابسته به وجود گازهای آزاد ، تحریک رسپتور های ناحیه ی کاردیا و انقباض کیسه ی پشتی شکمبه دارد . بازگرداندن غذا Regurgitation و استفراغ Vomiting تخلیه فعال محتویات …

  بیشتر بخوانید »