آموزش گوهر شناسی کاربردی


امتیاز دهید نظرات شما

🔷 آموزش گوهر شناسی کاربردی | فهرست PDF :
🌟 ۱- انواع گوهرها و مشخصات آن ها


قیمت : ۷.۵۰۰ تومان 🌟 سفارش / دریافت سریع 🌟


کرندوم با فرمول Al2O3 در سیستم رمبوئدریک متبلور شده و وزن مخصوص آن ٣/٩۵ تا ۴/١، دارای سختی ٩ و جلای شیشه ای می باشد. این کانی در فارسی به یاکند و در عربی به یاقوت معروف است.

در ترکیب شیمیایی این کانی آلومینیوم ۵٣/٢ % به ھمراه ناخالصی ھایی مانندTi , Cr ,… دیده می شود. کرندوم بی رنگ و کاملاً شفاف بوده که غالباً به رنگھای مختلف قرمز – خاکستری – بنفش – سبز – آبی – قھوه ای و زرد دیده می شود.

انواع رنگی و شفاف آن جزء جواھرات قیمتی محسوب می شوند. مطابق رنگشان به نامھای مختلف نامیده می شوند: مانند Ruby )یاقوت( به رنگ قرمز، SAPPHIRE به رنگ .

این کانی غالبًا به حالت خودشکل بوده و بیشتر اوقات دانه ای شکل و یا کاملاً کمپاکت است و برای سائیدن مورد استفاده قرار می گیرد ولیکن گاھی صفحه ای و یا منشوری با مقاطع شش ضلعی میباشد.

اغلب اوقات کرندوم به ویژه سافیر دارای ذرات خارجی است که با نظم معینی درداخل آن قرار می گیرند به طوری که روی یک تیغه شش گوش آن،این مواد به شکل ستاره ھای ۶ گوش دیده می شوند.

درجه ذوب کرندوم خالص حدود ٢٠۵٠ درجه است. اسیدھا روی آن اثری ندارند ولی پس از ذوب قلیائی بوسیله بی سولفات پتاس در اسیدھا حل می شود. در پرل بوراکس به سختی ولی کاملاًحل خواھد شد


منابع

کانون آموزشی و فرهنگی خرد ماندگار ایران انواع PDF و فایل صوتی – بخش آموزشیآموزش گوهر شناسی کاربردی
آموزش گوهر شناسی کاربردی

به این مطلب امتیاز دهید :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مشابه