واقعیت درمانی | آموزش و اصول واقعیت درمانی | کانون خرد


امتیاز دهید نظرات شما

🔷 واقعیت درمانی | آموزش و اصول واقعیت درمانی | بخش آموزشی PDF :

🌟 ۱- ویلیام گلاسر

🌟 ۲- نظریه واقعیت درمانی ویلیام گلاسر

🌟 ۳- تئوری انتخاب

🌟 ۴- به چالش کشیدن طرز فکر ها


قیمت : ۳۱.۵۰۰ تومان 🌟 سفارش / دریافت سریع 🌟


واقعیت درمانی | آموزش و اصول واقعیت درمانی | بخش آموزشی | گلاسر در عصر بحران اجتماعی و از خود بیگانگی جهان به این نکته پی برد که اساس تمام مشکلات مردم ناشی از کمرنگ شدن پیوند عاطفی بین آنهاست.

افرادی که خود را گم کرده اند و سرگردان به هر تخته پارهای چنگ میزنند تا چند صباحی زنده بمانند ومی خواهند به ساحل واقعی نجات برسند.

گلاسر به این نتیجه رسید که انسانها بر خلاف دیدگاههای سنتی درمانی چیزی بیش از غرایز، امیال و عادات هستند. انسانها انتخاب میکنند ، تصمیم میگیرند، تغییر میدهند، خودشان را بررسی میکنند.

تأکید نظریه گلاسر براین است که میخواهد افراد را از کنترل های بیرونی رها کند وبه کنترل درونی برساند.


منابع

واقعیت درمانی | آموزش و اصول واقعیت درمانی | بخش آموزشی | کانون آموزشی و فرهنگی کانون خرد ایران انواع PDF و فایل صوتیواقعیت درمانی
واقعیت درمانی

به این مطلب امتیاز دهید :

Rate this [type]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مشابه