طبقه بندی اختراعات بین المللی


امتیاز دهید نظرات شما

طبقه بندی اختراعات بین المللی : پرونده های پتنت حاوی طبقه بندی هستند که یافتن و استخراج اطلاعات مرتبط با آنها را برای ما آسان می کند.

به منظور حفظ فایل های جستجو و اجرای جستجو برای State Of Current Technology، ادارات پتنت، پرونده های پتنت را بر اساس زمینه های مختلف فناوری طبقه بندی می کنند.

کانون خرد ماندگار ایران : بخش اختراع : اگر چه چندین سیستم طبقه بندی وجود دارد ولی امروزه سیستم طبقه بندی IPC به وسیله توافق بین دولت ها بیش از ۳۰ سال پیش ایجاد شده و به طور گسترده به وسیله اداره های پتنت معتبر مورد استفاده قرار می گیرد. سیستم IPC به وسیله WIPO مورد نظارت قرار می گیرد.

هزینه فرآیند و طبقه بندی پتنت ها برای ساختن فایل های جستجو و به روز نگهداشتن سیستم طبقه بندی بر طبق IPC به وسیله ادارات پتنت که تعداد زیادی از پتنت ها را منتشر می کنند، تقبل می شود.

پرونده های پتنت مربوط به زیر تقسیمات طبقه بندی خاص حاوی انبار متمرکزی از اطلاعات پیشرفته در زمینه های فناورانه است.


بخش A : نیاز های انسانی
شامل :
۱ – کشاورزی
۲ – مواد غذایی – تنباکو
۳ – اقلام شخصی یا خانگی
۴ – سلامتی و بهداشت، سرگرمی و تفریحات


بخش B : حمل‌و‌نقل و ترابری، انجام عملیات
شامل :
۱ – جداسازی و مخلوط کردن
۲ – عملیات مختلف شکل دادن
۳ – چاپ و نشر
۴ – حمل‌و‌نقل، ترابری
۵ – فناوری ساختار های ذره بینی (نانو فناوری)


بخش C : شیمی – متالوژی
شامل :
۱ – شیمی
۲ – متالوژی


بخش D : منسوجات – کاغذ
شامل :
۱ – منسوجات یا سایر مواد قابل انعطاف که به صورت دیگری ارائه نمی شود
۲ – کاغذ


بخش E : ساختمان و بنا های ثابت
شامل :
۱ – ساختمان
۲ – حفاری زمین و صخره، استخراج معدن


بخش F : مهندسی مکانیک، روشنایی، گرمایش، اسلحه ها و انفجار
شامل :
۱ – انواع موتور و پمپ
۲ – مهندسی به مفهوم عام
۳ – روشنایی و گرمایش
۴ – انواع اسلحه و انفجار


بخش G : فیزیک
شامل :
۱ – وسایل
۲ – صنعت هسته‌ای


بخش H : مهندسی برق
شامل :
۱ – الکترونیک
۲ – مخابرات و ارتباطات
۳ – پزشکی
۴ – کنترل
۵ – رباتیک و اجزای وابسته


به این مطلب امتیاز دهید :

Rate this [type]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.