شایع ترین اختلالات جنسی


امتیاز دهید نظرات شما

🔷 شایع ترین اختلالات جنسی | فهرست PDF :
🌟 ۱- مقدمه
🌟 ۲- اختلالات جنسی
🌟 ۳- اصول اولیه
🌟 ۴- سواد جنسی
🌟 ۵- سرد مزاجی


قیمت : ۱۷.۵۰۰ تومان 🌟 سفارش / دریافت سریع 🌟


اختلالات جنسی در مردان و زنان اگر چه دارای همپوشی ها یا شباهت هایی است اما ببا توجبه ببه وجود تفاوت های برجسته، در طبقه بندی مشکلات جنسی غالبا” آنها را به طور جداگانه برای مردان و زنبان طبقه بندی می کنند.

بلکه در اینجبا هبدف اصبلی تنهبا طبرح و بررسبی شبایع تبرین اختلالات و مشکلات جنسی است که عملا منجر به تنش ها و نارضایتی های زناشویی بین زوجین می شود

قرص متادون
بخوانید

در طبقه بندی های مرسوم اختلالات جنسی، انواع گسترده ای از این اختلالات وجود دارد که قصبد مولبف این نوشتار پرداختن به تمامی آنها نیست .


منابع

کانون آموزشی و فرهنگی خرد ماندگار ایران انواع PDF و فایل صوتی – بخش جنسی



شایع ترین اختلالات جنسی
شایع ترین اختلالات جنسی

به این مطلب امتیاز دهید :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.