آموزش طالع بینی چینی


امتیاز دهید نظرات شما

🔷 آموزش طالع بینی چینی | بخش متافیزیک PDF :

🌟 ۱- طالع هر ماه در طالع بینی چینی

🌟 ۲- طالع بینی چینی چیست؟


قیمت : ۲۵.۵۰۰ تومان 🌟 سفارش / دریافت سریع 🌟


آموزش طالع بینی چینی | از نظر اینکه آیا در عشق و کار و زندگی موجود وفاداری است یا نه، باید گفت که به شیوه خودش او وفادار است و وفادار ھم باقی می ماند، اما این بدان معنی نیست که پس از زناشویی چشم و گوش خود را به روی تمام زنان عالم ببندد.

او از یک طرف مرد جذاب خوش صحبتی است و از طرف دیگر تشنه معاشرت و گفتفوست و به ھمین جھت مورد توجه زنان قرار می گیرد و در مجالس و محافل ھم او و ھم زن ھا با او گرم می گیرند و به ھمین جھت ھمسر مرد متولد خرداد نباید از تیپ حسود و نظر تنگ باشد زیرا در این صورت بسیار رنج می برد.

اما چون مردی صمیمی و منصف است، عدالت وانصاف کمتر به او و اجازه می دھد که به ھمسرش خیانت از یک حس ششم قوی برخوردار است و مچ دست خائن را به سھولت می تواند بگیرد. او از نظر روحی و مغزی یک انسان خیانتکار نیست. مرد متولد خرداد پدری صبور، آرام و مھربان است.

او قادر است که مطالب خود را بدون پرخاش و با زبانی نرم و ملایم به فرزندان خود حالی کند و چون از روی شوق و ذوق با بچه ھا حرف می زند و بازی می کند، لذا فرزندانش قبل از رفتن به مدرسه دارای اطلاعات و آمادگی کافی ھستند و از روشنایی ذھن و فکر برخوردار می باشند .

روابط پدر متولد خرداد و فرزندانش صمیمی و دوستانه است و آنھا به سھولت اسرار دل خود را نزد پدر فاش می کنند. البته این حسن روابط گاھی ھم موجب آسان گیری و لوس شدن بچه ھا می شود که باید از توسعه آن جلوگیری کرد و پدر خرداد ماه گاھی ھم باید از جذبه پدرانه و در مقام ریاست خانواده بودن استفاده کند و اجازه ندھد که بچه ھا ھمیشه او را پدری دل رحم و بخشنده و نرم و ملایم تلقی کنند


منابع

آموزش طالع بینی چینی | کانون آموزشی و فرهنگی کانون خرد ایران انواع PDF و فایل صوتیآموزش طالع بینی چینی
آموزش طالع بینی چینی

به این مطلب امتیاز دهید :

Rate this [type]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مشابه