اشو | علت این که مردم از همسران خود سیر …


امتیاز دهید نظرات شما

اشو | علت این که مردم از همسران خود سیر و خسته میشوند چیست؟

علت این است که آنها هیچوقت قادر نبوده اند که با روح واقعى یکدیگر تماس برقرار کنند.آنها فقط توانسته اند با بدن همدیگر تماس پیدا کنند، ولى همیشه قلب، مرکز وجود و روحشان از یکدیگر جدا بوده است.

کانون خرد ماندگار ایران : بخش متافیزیک : زمانى که دانستید چگونه روحتان را با روح همسرتان اتصال دهید و محبوب و معشوق یکدیگر شوید، دیگر خستگى و ملالتى احساس نخواهید کرد.

آنگاه همیشه چیزى جدید براى کشف در دیگرى وجود خواهد داشت، زیرا هر کس موجودى نامحدود بوده و خدا در او ساکن است. آنگاه اکتشاف دیگر پایانى ندارد.

هیچکس از زندگى خود با همسرش راضى نیست، زیرا همه آن عامل اساسى را نادیده گرفته اند. و آن عامل اساسى این است که تا وقتى توانایى کشف و رمز گشایى سِر درونى همسرتان را پیدا نکنید

دیر یا زود خسته و کسل میشوید، آنگاه یا در اسارت و رابطه ای تکراری باقى مانده و به انتظار مرگ مینشینید و رنج میبرید و یا در ارتباط سکسى با زنان و یا مردان دیگر راه افراط را در پیش میگیرد.

اما هر ارتباطى که با #همسر فعلی تان دارید با دیگرى نیز خواهید داشت. به زودی از آنان نیز خسته می‌شوید. و در تمام زندگى با زنان و مردان مختلفى ارتباط برقرار میکنید که این نیز به شما رضایت نمیبخشد.

شما نسبت به همسرتان دلسرد شده اید، چون نمیدانید چگونه به روح او وارد شوید. شما ممکن است بتوانید به بدن او وارد شوید اما این هم به زودى برایتان خسته کننده میشود. بدن چیزى بسیار سطحى و ظاهرى است.

شما میتوانید با بدن کسى بارها عشقبازى کنید، ولى چون بدن داراى طرحى مرئى و محدود است، به زودى با آن آشنا میشوید و دیگر چیز جدید و جذابی براى اکتشاف باقى نمیماند. پس از آن به زنان دیگر علاقه مند میشوید، فکر میکنید، آنها باید چیزى متفاوت از همسرتان داشته باشند.

اینطور به نظر میرسد که لااقل در زیر لباسهایشان با یکدیگر متفاوت باشند. شما باز هم به خیالبافى خود درباره ى زنان ادامه میدهید. بدانید، تا زمانی که رابطه تان از سطح به عمق نرود. یعنی از سطح جسم به عمق روح وارد نشوید زندگی تان در رنج و مصیبت خواهد گذشت و هرگز به شناخت و لذتی حقیقی از یکدیگر دست نخواهید یافت.


به این مطلب امتیاز دهید :

Rate this [type]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مشابه