اشو | می‌خواهم ازدواج کنم و نیازمند دعای خیر شما هستم


امتیاز دهید نظرات شما

اشو، می‌خواهم ازدواج کنم و نیازمند دعای خیر شما هستم : پاسخ : روی این جمله قصار مراقبه کن :

مرد احمق و زن گنگ، آنان را به زودی جدا می بینم.
و ازدواج چنین است. تنها احمق ها در فکر قانونی کردن رابطه هستند.
وگرنه عشق کافی است.
و من مخالف ازدواج نیستم.
من موافق عشق هستم.
کانون خرد ماندگار ایران : بخش متافیزیک : اگر عشق به ازدواج تبدیل شود خوب است ولی امیدوار نباش که ازدواج بتواند عشق بیاورد این غیر ممکن است.
عشق می تواند به ازدواج تبدیل شود.
باید خیلی هشیارانه عمل کنی تا بتوانی عشق را به ازدواج بدل کنی
ولی مردم معمولاً با ازدواج کردن عشقشان را نابود می سازند.
آنان برای نابودی عشق به هر کاری متوسل می شوند و سپس رنج می کشند.
و پیوسته می گویند:
چه چیزی خطا رفت ؟
آنان خودشان نابودگر هستند و برای این نابودی هر عملی را انجام می دهند.

اگر میخواهید در بند ماتریکس بمانید تقلید کنید
بخوانید

خواست و اشتیاق فراوانی برای عشق وجود دارد ولی عشق به آگاهی نیاز دارد
و تنها آنگاه است که عشق به بلندای راستین خود می رسد
و این بلندای راستین ازدواج است
ولی این ربطی به قانون ندارد.
بلکه ازدواج دو قلب است در تمامیت
ازدواج یعنی:
عملکرد یک زوج در هماهنگی و همزمانی
ولی مردم عشق را آزمایش می کنند اشتیاقشان خوب است
ولی عشق هایشان پر از حسد ، احساس مالکیت ، خشم و بد حلقی است
ولی چون آگاه نیستند ، بزودی آنرا را نابود می کنند ، برای همین است که مردم در طول قرن ها به ازدواج وابسته شده اند .

حقیقت سحر چیست ؟
بخوانید

مردم فکر کرده اند که بهتر است با ازدواج شروع کنند ، تا قانون بتواند از آنان در مقابل نابودی عشق محافظت کند
جامعه ، دولت ، دادگاه ، پلیس و کشیش ، تمام اینها شما را مجبور می کنند تا در چهارچوب ازدواج رسمی باقی بمانید و اینگونه تو تنها برده ای بیش نیستی
اگر ازدواج به صورت رسمی و تشکیلاتی باشد، در آن تشکیلات تو فقط یک برده هستی.
تنها بردگان هستند که میل دارند درون تشکیلات زندگی کنند
ازدواج پدیده ای کاملاً متفاوت است ازدواج اوج عشق است و به این صورت خوب است. من مخالف ازدواج نیستم ، بلکه موافق ازدواج واقعی هستم
من مخالف ازدواج های دروغین و کاذب هستم. ولی این نوع ازدواج ها شایع هستند و نوعی ترتیبات تشکیلاتی هستند که به مردم نوعی امنیت،آسایش و مشغولیت می دهند
شما را مشغول نگه می دارد ولی غیر از این شما را غنی نمی کند و تغذیه تان نمی کند
پس اگر طبق ضوابط من ازدواج کنی، می توانی دعای خیر مرا داشته باشی.

خالی کردن ذهن با استفاده روش بیرون ریزی ذهن در 15دقیقه
بخوانید

بیاموز تا عشق بورزی و هر آنچه را که مخالف عشق است به دور بینداز
این کار بسیار مشکل است
توانایی عشق ورزیدن بزرگترین هنر در جهان است
برای این کار انسان نیاز دارد که بسیار پالایش شود
فرهنگ درونی غنی داشت


به این مطلب امتیاز دهید :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مشابه