جن ها در چه صورتی مزاحم انسان میشوند ؟


امتیاز دهید نظرات شما

جن ها در چه صورتی مزاحم انسان میشوند ؟ شما چه راه حل هایی پیشنهاد میکنید که صد در صد تضمین میکنید اگر ما آن کارها را انجام بدیم جن ها مزاحم ما نمیشوند؟ مثل گذاشتن نمک زیر بالشت!! آیا این خرافات است یا کاربرد دارد؟

کانون خرد ماندگار ایران : بخش متافیزیک : خداوند در آیهى ۲۷۵ سورهى بقره مىفرماید: کسانى که ربا مىخورند (در قیامت) برنمىخیزند مگر مانند کسى که بر اثر تماس شیطان دیوانه شده (و تعادل خود را نمىتواند حفظ کند گاهى زمین مىخورد و گاهى به پا مىخیزد).

مرحوم علامهى طباطبایى در تفسیر این آیه مىفرماید: اگر چه آیه دلالت ندارد که هرگونه جنون و دیوانگى ناشى از تماس شیطان باشد و لکن اشارهاى است بر این که بعضى از دیوانگىها از ناحیه شیطان است و همینطور آیه دلالت بر این نمىکند که این گونه تماس فعل خود شیطان باشد

سرنوشت آدمی چگونه شکل می گیرد ؟
بخوانید

براى این که شیطان به معناى شریر (شرور- مردمآزار) است که هم بر ابلیس اطلاق مىگردد و هم بر انسانهاى شریر و هم جنّیان شریر و ابلیس هم از طایفه جن است. اما آن چه یقینى است از دلالت آیه این است که براى جنّ در این گونه تماس (که حاصل آن دیوانگى است) شأنى است ولو این که همهى آنها این گونه نباشند ((۱)).

اما این گونه نیست که شیطان سلطهاى قهرى و غیراختیارى بر انسان داشته باشد، بلکه سلطه شیطان، همه سلطهفتنه و غرور است به این معنى که انسان را دعوت به آلودگى مىنماید و به عبارت دیگر در راه هدایت دام مىگستراند، به فرموده قرآن: (اى شیطان) بر بندگانم تسلط نخواهى یافت مگر گمراهانى که از تو پیروى مىکنند ((۲)).

نشانه های خانه ی تسخیر شده چه هستند
بخوانید

نتیجه این که شیاطین و جنیان هیچگونه تصرف و سلطه قهرى و غیراختیارى بر انسان ندارند و هرگونه انحرافى از ناحیه آنها در مورد انسان صورت مىگیرد همراه با اختیار آدمى است

اما این که بعضى سختىها در زندگى انسان از ناحیه شیاطین است شکى نیست که همه براى آزمایش و امتحان ماست. از این رو تفاوت است میان انحراف و سختى. انحراف براى مؤمنین نیست، اما چه بسا سختى براى آنها باشد.


اما راه علاج و درمان نیز گوناگون است

۱. دورى از تنهایى.

۲. تغییر مکان و محل زندگى اگر چه به طور موقت.

۳. صدقه دادن.

۴. خواندن سوره هایى از قرآن مانند «چهار قل» و آیه «و ان یکاد».

مهارت رها سازی در قانون جذب
بخوانید

۵. در نهایت مراجعه به برخى از کسانى که توانایى رفع آزار جن ها را دارند.

زاهد ار رندى حافظ نکند فهم چه باک دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند

(مضمون مصراع دوم، ترجمهى روایتى است از حضرت على (ع): البیت الّذى یقرء فیه القرآن و یذکر الله عزّ و جلّ فیه، تکثر برکته و تحضره الملائکه و یهجره الشیطان خانهاى که در آن قرآن قرائت شود، و یاد خداوند در آنخانه مرتب انجام شود، برکت آن خانه زیاد شود و ملائکه در آن خانه حاضر گردند و شیطانها از آن خانه بیرون روند. (دیوان حافظ دکتر انجوى شیرازى))

علائم سحر چيست چگونه مي توان گفت كه فردي سحر شده يا نه
بخوانید

ما در پارهاى خبرها درباره شرارتها، وسوسهها و تهاجمهاى شیطانهاى جنّى مطالبى را مىشنویم یا مىخوانیم و با استفاده از قرآن کریم پى مىبریم که شیطان معنى وسیعى دارد و به معنى هر موجود سرکش و طغیانگر و موذى است، لذا در قرآن به انسانهاى پست و خبیث و طغیانگر نیز شیطان گفته شده است.. سوره انعام، آیه ۱۱۲.

در سوره ناس چنین مىخوانیم: «بگو پناه مىبرم به پروردگار مردم، خدا و معبود مردم، از شرّ وسوسههاى شیطان و موجود شرورى که همواره ظهور مىکند و سپس پنهان مىشود و براى تصرّف دل حمله و گریز دارد.. آن که در سینههاى مردم وسوسه مىکند خواه از جنس جن باشد و خواه از جنس انسان»

فرشتگان چه زمانی به سراغ ما می آیند ؟
بخوانید

بنابراین، انسان باید پیوسته از شرّ شیطانهاى جنّى و انسى به خدا پناه ببرد. البته همه جنیان شیطان نیستند شیطان جنّى آن جنى است که کافر است و اسلام نیاورده و کارش خرابى و شرارت و شیطنت است.

مطلب دیگر این است که منظور از ظهور جنّ و شیطان این نیست که از ماهیّت حقیقى خود خارج شوند و تغییر ماهیت بدهند بلکه به این معنى است که در قوّه حسّ و ادراک انسان به صورتهاى مختلفى محسوس مىشوند.

به همین جهت، گاهى جنیان به صورت یک آرم، گاهى موجودات کوچک، گاهى موجودات بزرگ با بدنها و چشمها و موهاى عجیب متمثّل مىشوند و شیطان نیز بصورت یک پیرمرد، گاهى بصورت جوان و ظاهر شده است.

اشو | علت اين كه مردم از همسران خود سير و خسته میشوند چیست؟
بخوانید

در خبرى مىخوانیم که شیطان انگشت پاى مبارک امام سجاد (ع) را در حال نماز نیش مىزند و مىخواهد حضرت را از توجه در نماز غافل سازد ولى امام با ذکر الهى از شرّ او نجات مىیابد.


به این مطلب امتیاز دهید :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مشابه