راز خود هیپنوتیزم | آموزش راهکاری خود هیپنوتیزم


امتیاز دهید نظرات شما

🔷 راز خود هیپنوتیزم | آموزش راهکاری خود هیپنوتیزم | بخش متافیزیک PDF :

🌟 ۱- ارکان خود هیپنوتیزم

🌟 ۲- آگاهی به تمرکز فکر

🌟 ۳- آگاهی به درجات هیپنوتیزم

🌟 ۴- حالت های هیپنوتیزم


قیمت : ۳۱.۵۰۰ تومان 🌟 سفارش / دریافت سریع 🌟


راز خود هیپنوتیزم | آموزش راهکاری خود هیپنوتیزم | ما معتقدیم که آدمی دارای نیروها و اقتداراتی است که اگر به قسمت کوچکی از آنها دست یابد مسیر زندگی خود را بر وفق مراد خواهد کرد.

وقتی به اندیشه مینشینیم متوجه میشویم که آدمی همیشه طلب کسب قدرتهای مهم و شگفتآور بوده است. مطالعه داستانها، افسانهها و اساطیر اولاً موید این موضوع است که نوع بشر همیشه طالب کسب نیروهای عظیم و نامحدود و عاشق تسلط بر وجود خود و بر طبیعت بوده است.

ثانیاً درگذشته افرادی بودهاند که به قسمتی از این قدرتها دست یافته و از آن در زندگی خویش استفاده میکردهاند. گفتنی است که آدمی از زمانهای قدیم در پی دست یافتن به قدرتهای بزرگ در تکاپو بوده است ولی جز عدهی معدودی که به نیروهایی دست یافته بودند، بقیه همیشه به بیراهه رفته و بدون هیچ دستاوردی عق مینشستند، زیرا راه صحیح آن را نمیدانستند


منابع

راز خود هیپنوتیزم | آموزش راهکاری خود هیپنوتیزم | کانون آموزشی و فرهنگی کانون خرد ایران انواع PDF و فایل صوتیراز خود هیپنوتیزم | آموزش راهکاری خود هیپنوتیزم
راز خود هیپنوتیزم | آموزش راهکاری خود هیپنوتیزم

به این مطلب امتیاز دهید :

Rate this [type]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مشابه