سرنوشت آدمی چگونه شکل می گیرد ؟


امتیاز دهید نظرات شما

سرنوشت آدمی چگونه شکل می گیرد ؟ کارمای واقعی تفکر کردن است. تفکر عینیت می یابد و به عمل تبدیل می شود. اگر به ذهن خود اجازه دهید به افکار آموزنده بپردازد، شخصیتی اصیل می یابید.

اگر افکار منفی را در سر بپرورانید، شخصیتی پست و فرومایه پیدا می کنید. بنابر همین اساس نیز با پرورش افکار والا شخصیت خود را شکل می دهید.

کانون خرد ماندگار ایران : بخش متافیزیک : شما عملی را می کارید و عادتی را برداشت می کنید. عادتی را می کارید و شخصیتی را برداشت می کنید.

شخصیتی را می کارید و سرنوشت را برداشت می کنید. بنابراین سرنوشت ساخته و پرداخته خود شماست. می توانید با انجام اعمال نیک و تغییر نحوه تفکر خود، آن را باطل و بی اثر کنید و تغییر دهید

مردمان بزرگ این خواسته را با تولدهای متعدد جامه عمل می پوشانند. پتانسیل های افکار و اعمال آنها جمع می شود و در یک تولد، فرد روحانی بزرگی چون بودا، مسیح و شانکارا پا به عرصه وجود می گذارند.

هیچ عملی بیهوده نیست. صبر و تلاش خستگی ناپذیر لازم است. شما باید مراقب تک تک افکار، سخنان و اعمال خود باشید.

اراده انسان همواره آزاد بوده و خواهد بود. اما خودخواهی این آزادی را تضعیف کرده است. آدمی می تواند با خلاصی از علائق پست، پسندها و ناپسندها، اراده خود را تصفیه کرده و آن را قوی و فعال سازد.


به این مطلب امتیاز دهید :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مشابه