فرشتگان چه زمانی به سراغ ما می آیند ؟ فرشتگان


امتیاز دهید نظرات شما

فرشتگان چه زمانی به سراغ ما می آیند ؟ فرشتگان در سه وضعیت به سراغ ما می آیند : کانون خرد ماندگار ایران : بخش متافیزیک :

۱- وقتی شما از اعماق وجود و روحتان آن ها را صدا می کنید. در این حالت آن ها می توانند تحت قانون رحمت الهی با پرتوی شفقت و مهربانی به یاری تان بیایند.

وقتی روح طالب باشد، فرد آماده است تا زندگی اش را تغییر دهد ، انگاه فرشتگان می توانند در این امر دخالت کنند. البته اگر فریاد و درخواست شما از روی احتیاج و ناامیدی باشد، در حقیقت از نفْس درونی برخاسته است. اگر قرار باشد که فرشتگان منِ درونی تان را نجات دهند دیگر شما راه هایتان را تغییر نمی دهید و آنها نیز نمی توانند کمکتان کنند.

۲- دومین حالت زمانی است که اگر زمان مرگ شما فرا نرسیده باشد یا نباید بلا یا آسیبی به شما برسد، فرشته تان قدم پیش می گذارد و نجاتتان می دهد.

یا اگر حادثه و تجربه ای تلخ پیش رویتان باشد که روحتان نیازی به آن نداشته باشد فرشته وارد ماجرا شده ،از وقوع آن جلوگیری می کند.

اگر روحتان نیاز به یک بیداری و تلنگر مثل بیماری، تصادف، یا زیان مالی دارد، فرشته ی یاری رسان موظف است فقط با عشق و مهربانی و شفقت در کنارتان باشد و اجازه دهد که شما چنین چیزی را در زندگی تجربه کنید تا رشد نمایید. و فرشتگان نمی توانند در طرح کلی برنامه زندگی شما دخالت کنند.

۳ – سومین وضعیت زمانی است که فرشته تان به شما کمک می کند ولی فقط در صورتی که از او بخواهید. او نمی تواند شما را از نتیجه کارهای احمقانه، طمع کارانه ،یا شتاب زده باز دارد.


به این مطلب امتیاز دهید :

Rate this [type]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مشابه


لینک های مرتبط با این مطلب