فعال کردن چشم سوم


امتیاز دهید نظرات شما

🔷 فعال کردن چشم سوم | بخش متافیزیک PDF :

🌟 ۱- آیا فعال کردن چشم سوم خطر دارد؟

🌟 ۲- راه های فعال کردن چشم سوم


قیمت : ۳۲.۰۰۰ تومان 🌟 سفارش / دریافت سریع 🌟


چشم سوم یا آجنا که در فرهنگ ها و مکاتب مختلف با اسامی دیگری همچون چشم دل یا بصیرت هم شناخته می شود، مرکز فیزیکی آن در پیشانی و فاصله بین دو ابرو در نظر گرفته می شود. چشم سوم برای دریافت ادراکات فراحسی، الهامات و ارتباط با موجودات متافیزیکی است. همچنین با کمک آن میتوان هالهها را دید.

کسانی که چشم سومشان فعال شده است دید متفاوتی نسبت به همه چیز دارند و به خوبی می توانند احساسات و عواطف خود را کنترل کنند، افراد آرام و خونسردی هستند و از نظر معنوی در درجه بالاتری از بقیه قرار دارند.

توجه داشته باشید که فعال سازی چشم سوم کار مشکلی است و طبق اکثریت آموزش ها حداقل چند سال زمان میبرد، البته در این مقاله آموزشی سعی شده است بهترین تمرینات ارائه شوند و راهنمایی های لازم برای هدایت هنرجویان داده می شود تا حداقل زمان تاثیر آموزش ها به سه ماه کاهش پیدا کند که با توجه به استعداد افراد و جدیت در انجام تمرین ها می تواند این زمان حتی کمتر هم بشود


منابع

فعال کردن چشم سوم | کانون آموزشی و فرهنگی کانون خرد ایران انواع PDF و فایل صوتیفعال کردن چشم سوم
فعال کردن چشم سوم

به این مطلب امتیاز دهید :

Rate this [type]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مشابه