رها سازی در جذب | مهارت رها سازی در قانون جذب


امتیاز دهید نظرات شما

مهارت رها سازی در قانون جذب : به محض این که فرابگیرید چگونه رها کنید، زندگی راستین آغاز می شود. بیهوده تلاش می کنیم تا چیزهای مختلفی به دست آوریم. گاهی اوقات همین تلاش برای به دست آوردن، خود همچون مانعی عمل می کند.

زندگی اتفاق می افتد و آن را نمی توان به دست آورد. هر چه بیشتر برای به دست آوردنش تلاش کنید، کمتر آن را به دست می آورید.

کانون خرد ماندگار ایران : بخش متافیزیک : نیازی نیست به دنبالش باشید. تنها باید باز و پذیرا باشید؛ همانند یک میزبان در انتظار میهمانش. نیازی نیست زندگی را تعقیب کنید. هر چه بیشتر تعقیبش کنید، دورتر می رود.

زندگی شامل همه چیز می شود: شادی، سرور، زیبایی، خوبی، حقیقت و….
زندگی معنای کل هستی است.

باید یاد بگیرید که چگونه با شکیبایی در آرامش باقی بمانید و سپس خواهید دید که معجزات رخ می دهند. یک روز هنگامی که کاملا در آرامش هستید، ناگهان همه چیز دچار تغییر و تحول می شود.

ناگهان پرده ای از مقابل تان کنار می رود و هر چیز را آن طور که حقیقتا هست، می بینید. اگر چشمانتان از آرزوها و انتظارات مختلف پر باشد، نمی تواند واقعیتِ چیزها را مشاهده کند.

چشمان شما با گرد و خاک آرزوهای مختلف پوشیده شده و جست و جویتان بی فایده است. جست و جو کردن محصول ذهن است و لحظه رها کردن جست و جو، لحظه‌ گرانبهای تحول است.


به این مطلب امتیاز دهید :

Rate this [type]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مشابه