پک کامل متافیزیک | آموزش پایه و اساس متافیزیک


امتیاز دهید نظرات شما

🔷 پک کامل متافیزیک | آموزش اساس متافیزیک | بخش متافیزیک PDF :

🌟 ۱- بالا کشیدن انرژی در پرواز روح

🌟 ۲- بعد ذھنی در پرواز روح

🌟 ۵- قدرتھای روانی در پرواز روح


قیمت : ۷.۵۰۰ تومان 🌟 سفارش / دریافت سریع 🌟


پک کامل متافیزیک | آموزش اساس متافیزیک | شروع اولین مرتبه استفاده خود از طناب را می آورم که آن را بعنوان یک نظریه ماندگار بررسی می کردم.

بر بستر خود در حالیکه درباره نظریه جدید خود فکر می کردم آرمیدم. مشغول ابداع روشی بودم که برای نابینایان نیز مفید باشد.

روشی که ھیچگونه نیازی به تجسم بصری نداشته باشد. به نظریه استفاده از حس لامسه رسیده بودم که بر بدن اثیری اعمال شود؛ »تصور لمسی«، زیرا این حس قویاً در افراد نابینا وجود دارد.

چند دقیقه در بستر خود آرام گرفتم و آن نظریه را در ذھن خود بررسی کردم و ضمناً بدن خود را کاملاً وانھاده کرده ، آرام ساختم و آماده خواب شدم. سپس تصمیم گرفتم که آن را بیازمایم تا ببینم آیا واقعاً عملی است یا نه.


منابع

پک کامل متافیزیک | آموزش اساس متافیزیک | کانون آموزشی و فرهنگی کانون خرد ایران انواع PDF و فایل صوتیپک کامل متافیزیک | آموزش اساس متافیزیک
پک کامل متافیزیک | آموزش اساس متافیزیک

به این مطلب امتیاز دهید :

Rate this [type]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مشابه