اگر مورد تجاوز قرار گرفتیم چیکار باید کرد ؟

  • PDFاگر مورد تجاوز قرار گرفتیم چیکار کنیم ؟

    اگر مورد تجاوز قرار گرفتیم چیکار کنیم ؟

    🔷 اگر مورد تجاوز قرار گرفتیم چیکار کنیم ؟ فهرست : 🌟 ۱. عوارض کوتاه مدت تجاوز جنسی 🌟 ۲. نکاتی که بعد از تجاوز باید انجام دهید !! 🌟 ۳. انواع مختلف تجاوز 🌟 ۴. اقدامات پس از تجاوز 🌟 ۵. چه زمانی میتوان گفت تجاوز صورت گرفته است 🌟 ۶. تجاوز چه عوارضی دارد ؟ 🌟 ۷. در ساعت اولیه تجاوز چه باید کرد ؟ 🌟 ۸. اقدامات مهم برای جمع آوری مدارک 🌟 ۹. اقدامات پس از تجاوز 🌟 ۱۰. مجازات شخص متجاوز ⬅️ سوالات پاسخ داده شده : 🔹 آیا از بیان این موضوع ترس دارید ؟ 🔸 آیا نمیدانید دقیقا بعد از تجاوز باید چه کاری انجام دهید ؟ 🔹 آیا تجربه ناخوشایندی در ارتباط با تجاوز داشته اید و نمیتوانید با کسی مطرح کنید ؟ در این مقاله سعی کردیم به تمام سوالات شما در ارتباط با تجاوز پاسخ دهیم و بگوییم که شما مقصر نیستید !

    بیشتر بخوانید »