بیماری مهم سیب زمینی


امتیاز دهید نظرات شما

🔷 بیماری مهم سیب زمینی | فهرست PDF :
🌟 ۱- مقدمه
🌟 ۲- سفیدک دروغی سیب زمینی
🌟 ۳- شانکر ریزوکتونیایی ساقه و شوره سیاه سیب زمینی
🌟 ۴- پژمردگی فوزاریومی سیب زمینی
🌟 ۵- اسکب معمولی سیب زمینی


قیمت : ۹.۵۰۰ تومان 🌟 سفارش / دریافت سریع 🌟


یبزمینی یکی از محصولات مهم و استراتژیک در جهان بوده و در تغذیه انسان از اهمیت زیادی برخوردار است.

به طوری که پس از گندم، ذرت و برنج در رژیم غذایی انسان جای دارد. بهترین و معمولترین روش تکثیر در گیاه سیبزمینی از طریق تکثیر رویشی )غده( میباشد. به علت غنی بودن غده سیبزمینی از لحاظ مواد غذایی، آفات و بیماریها به راحتی قابلیت بقا، تکثیر و انتقال در آن را دارند.

در سال ۱۳۹۲ سطح زیرکشت سیبزمینی در ایران ۱۵۱۵۰۰ هکتار و متوسط عملکرد در واحد سطح ۳۰/۸ تن در هکتار گزارش شده است.

با توجه به بالا بودن سطح زیرکشت سیب زمینی در کشور و مساعد بودن شرایط آب و هوائی مناطق زیرکشت سیبزمینی برای ظهور بیماریها و عدم آشنایی بیشتر کشاورزان با بیماریها و عدم به کارگیری روشهای صحیح مبارزه، همه ساله درصدی از محصول تولیدی کشاورزان در اثر بیماریهای گیاهی از بین میرود.

در این نشریه به تعدادی از بیماریهای مهم سیبزمینی در اشاره شده است. امید است کشاورزان عزیز با مطالعه این نشریه بتوانند با بیماریهای مهم سیبزمینی و روشهای کنترل موثر جهت جلوگیری از خسارت و کاهش عملکرد محصول آشنا شوند


منابع

کانون آموزشی و فرهنگی خرد ماندگار ایران انواع PDF و فایل صوتی – بخش درمانیبیماری مهم سیب زمینی
بیماری مهم سیب زمینی

به این مطلب امتیاز دهید :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مشابه