مضرات روغن نباتی مایع

  • محتواکانون خرد ماندگار ایران

    مضرات روغن نباتی

    مضرات روغن نباتی : به دلایل زیر باید از روغن نباتی ، پرهیز کرد !! پایه اصلی روغن نباتی ، پارافین خوراکی است پارافین از نفت است البته ما در طب اسلامی پارافین را خوراکی نمی دانیم ولی طب غرب این را به ما تحمیل میکند. ۷۰ %روغن نباتی ، از پارافین است. کانون خرد ماندگار ایران : بخش درمانی : وقتی می گوییم روغن نباتی ، نبات یعنی گیاه در حالی که این میان خبری از گیاه نیست چون هفتاد درصد آن پارافین است نه گیاه. شما خودتان می توانید حدس بزنید. از ۱۵ کیلو گرم ذرت یا تخم پنبه فقط یک کیلو روغن به دست می آید و هزینه آن با کسرهمه خدمات ( فقط هزینه خالص روغن آن ) حدود ۱۵۰۰۰ تومان می شود حال حدس بزنید چگونه ممکن است روغن نباتی به این قیمت فعلی ( حتی با حذف یارانه ) به دست ما برسد پس معلوم می شود روغن نیست اثری که این روغن در بدن می گذارد افزایش کلسترول بد ( ldl) و کاهش کلسترول خوب (hdl) است ( اینها کلسترول بد را تا ۱۸۰ مجاز می دانند ولی از نظر ما حتی تا ۲ هم غیر مجاز است چه برسد به ۱۸۰ ) …

    بیشتر بخوانید »