سقط جنین در گوسفند

? سقط جنین در گوسفند | فهرست :
? ۱. مطالعه موارد شیوع سقط جنین !!
? ۲. ارسال نمونه ها برای بررسی و تشخیص عامل سقط نمونهها
? ۳. سقط گوسفندی تست های آزمایشگاهی خطرهای زئونوتیک
? ۴. اقدامات بعد از رخداد سقط کلامیدوفیلا آبورتوس توکسوپلاسما !!


قیمت : ۲۷.۰۰۰ تومان ? سفارش / دریافت سریع ?


سقط جنین در گوسفند : پرورش گوسفند در سراسر دنیا در گسترهای از نواحی بیابانی و خشک تا نواحی سرد به منظـور تولیـد پشم و گوشت صورت میگیرد.

قسمت عمده سودمندی پـرورش گوسـفند بـه بـرهزایـی مربـوط اسـت و هرگونه اختلال در آن موجب کاهش سود و خسارات اقتصادی میشـود.

سـقط جنین در تمـام منـاطق پرورش گوسفند از مهمترین رخدادهایی است که این صنعت را متاثر مینماید. مشکل عمده در ارتباط بـا عوامل عفونی سقط بوده که عمدتاً در دو ماه آخر آبستنی عمل میکننـد.

عوامـل متنـوعی ماننـد هجـوم میشها به منبع غـذایی و رقابـت بـر سـر آن، تجمـع فشـرده، فـرار و پـرشهـای ناگهـانی و یـا سـایر دستکاریهای انسان موجب موارد انفرادی سقط میشوند.

زمانی که میزان رخداد سقط جنین در گوسفند از ۲ درصد فراتـر رفت اقدامات آزمایشگاهی برای تشخیص توصیه میگردد. میزان بروز سقط در نواحی مختلف بـر اسـاس شرایط و مدیریت پرورش گوسفند و وجود عوامل عفونی خاص متفاوت است. در بریتانیا این میزان ۲ تا ۳ درصد است


منابع

کانون آموزشی و فرهنگی خرد ماندگار ایران انواع PDF و فایل صوتی – بخش حیواناتسقط جنین در گوسفند
سقط جنین در گوسفند

سقط جنین در گوسفند چیست ؟

سقط جنین در گوسفندان منجر به تولد زودرس، نوزادانی ضعیف و ناقص می شود. تشخیص علت اصلی سقط جنین در حیوانات بزرگ سقط جنین در گوسفند بسیار پیچیده و ناامید کننده است. عوامل متعددی تشخیص را پیچیده می کنند.

با استفاده از روش‌هایی مانند جلوگیری از ورود گربه‌ها به انبار غلات و علوفه و همچنین آبشخورها، انهدام فوری و اصولی مواد آلوده به ترشحات جنین سقط شده و پاک‌سازی صحیح گوسفند و کنترل جوندگان و پرندگان می‌توان از شیوع بیماری توکسوپلاسموز جلوگیری کرد.

سقط جنین در گوسفند اگر این مدفوع در انبار علوفه باشد باعث آلوده شدن علوفه می‌شود و میش را مبتلا می‌کند. ابتلا به این بیماری احتمال سقط جنین را بسیار بالا می‌برد.

این موارد ممکن است در هر مرحله از بارداری رخ دهد، اما سقط جنین در دوره های بعدی بیشتر مشاهده می شود. حتی در سقط های بعدی، پیش از آنکه دامپروران متوجه آن شوند، غالباً جنین از بین می رود.

سقط جنین در حیوانات بزرگ خاتمه بارداری بعد از کامل شدن اندام های بدن است که در این شرایط جنین ممکن است زنده به دنیا بیایید


عوامل باکتریایی سقط جنین گوسفندان

سقط جنین در گوسفند نتایج حاصله حاکی از نقش کم رنگ عوامل باکتریایی بخصوص بروسلا در نمونه های بررسی شده می باشد. بررسی عوامل ویروسی و انگلی مسبب سقط (همانند بلوتانگ و توکسوپلاسما) جهت کسب اطلاعات در این زمینه و تعیین میزان سهم آنها در بروز سقط در منطقه ضروری به نظر می رسد.

اگر بخواهیم مهم‌ترین بیماری از بیماری های عفونی که باعث سقط جنین‌ در گوسفندان می‌شوند را معرفی کنیم، بی شک باید به توکسوپلاسموز اشاره کنیم. این انگل در مدفوع گربه‌ها و پرندگان آلوده وجود دارد.

توجه داشته باشید که توکسوپلاسموز یک بیماری مشترک میان حیوان و انسان است و زنان باردار باید از نزدیک شدن به گوسفندانی که به دلیل ابتلا این نوع از بیماری های عفونی سقط جنین داشته‌اند و نوشیدن سقط جنین در گوسفند شیر آن‌ها خودداری کنند.

در این مطالعه مقطعی (Cross sectional)، که با هدف تعیین میزان شیوع عوامل باکتریایی در جنین های سقط شده گوسفند در استان همدان صورت پذیرفت، ۲۲۶ نمونه سقط جنین ارجاعی توسط دامداران به شبکه های دامپزشکی استان طی سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند.


فراوانی سقط جنین های باکتریایی گوسفند و بز

سقط جنین در گوسفند در این مطالعه از تعداد ۲۲ نمونه جنین سقط شده باکتری جدا گردید که شامل: ۲ مورد لیستریا، ۱ مورد کمپیلوباکتر، ۵ مورد باسیلوس، ۴ مورد استافیلوکوکوس، ۱ مورد استربتوکوکوس، ۳ مورد اشرشیاکلی، ۴ مورد اولیگلا، ۱ مـورد انتروکوکوس و ۱ مورد آئروموناس بودند.

از گله های سرم منفی تعداد ۷۰ نمونه جنین سقط شده تهیه گردید و در آزمایشگاه از کبد و مغز استخوان هر جنین روی محیط های انتخابی کشت انجام شد. تعداد ۱۱ گله (۲۵.۸%) در آزمایش های سرولوژی بروسلوز واکنش مثبت نشان دادند. این اولین گزارش مستند جداسازی باکتری اولیگلا از موارد سقط جنین گوسفند و بز در ایران می باشد.

باکتری ها مهمترین علت سقط جنین های عفونی در دام های سقط جنین در گوسفند اهلی هستند. در این پژوهش که با هدف تعیین میزان شیوع عوامل باکتریایی در جنین های سقط شده گوسفند و بز در استان مرکزی صورت پذیرفت از ۴۳ گله مبتلا نمونه سرم تهیه و بوسیله روش های سرولوژی از نظر بروسلوز آزمایش شدند.


عوامل عفونی سقط جنین گوسفند

ویروسها. تک یا حته ها و قارچها می توانند تحت شرایط معین به رحم جنین و پرده های جنینی و یا پاکرتلیدونها آسیب رساند.

سقط جنین در گوسفند انگل توکسو پلاسموزیس ممکن است در مدفوع انواع گربه ها، پرندگان وجود داشته باشد به همین دلیل به اثر وجود مدفوع در انبار علوفه ها ممکن است میش دچار عفونت شود و همین عاملی بر سقط جنین خواهد بود. باکتریها.

  1. اجتناب از نوشیدن شیر دامهای آلوده به ویژه توسط زنان آبستن و اطفال.
  2. کنترل جوندگان و پرندگان از نظر کاستن مخازن عفونی
  3. انهدام فوری مواد آلوده به ترشحات جنین سقط شده
  4. جلوگیری از ورود گربه ها به انبار غلات , آبشخوار و انبار علوفه

عوامل و بیماری های عفونی

نمونه جنین های سقط شده از کل استان جهت کشت میکروبی به آزمایشگاه مرکزی دامپزشکی منتقل شدند و مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند عوامل باکتریایی از ۶۱ نمونه (%۲۶.۹۹) [۱۲ نمونه بروسلا (%۵.۳)، ۱ نمونه سقط جنین در گوسفند کمپیلوباکتر (%۰.۴۴)، ۳۷ نمونه اشریشیا کولی (%۱۶.۳۷) و ۱۱ نمونه سایر باکتری ها (%۴.۸۷)] جداسازی گردید.

طبیعی است که ۱.۵ تا ۲ درصد میش ها در هر سال دچار سقط جنین می شوند، اما تکرار سقط جنین با نرخ های بالاتر از ۵ درصد باید توسط یک دامپزشک مورد بررسی قرار گیرند.

اما زایمان قبل از کامل شدن اندام ها می تواند منجر به مرگ زودرس جنین شود. در این شرایط به علت ناقص بودن ریه ها، جنین مرده به دنیا می آید.

شبدر زیر زمینی ( Trifolium subterraneum) یکی از شایع ترین علل سقط جنین گوسفندان است. اغلب، سقط جنین به دنبال عفونت سقط جنین در گوسفند اولیه در هفته ها یا ماه های اوایل بارداری رخ می دهند.

برخی از بیماری های گوسفندان مانند تب کیو، انگل توکسوپلاسموز، کلامیدیوز، بروسلوز، کمپیلوباکتریوزیس، لپتوسپیروز، بیماری زبان آبی و بیماری بوردو را می‌توان از عوامل و بیماری های عفونی که باعث سقط جنین در میش حامله می‌شوند دانست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *