چهار راز یادگیری آموزش انگلیسی


امتیاز دهید نظرات شما

🔷 چهار راز یادگیری آموزش انگلیسی | فهرست PDF :
🌟 ۱- عادت نوشتن در ذهن
🌟 ۲- مشکلات یادگیری زبان
🌟 ۳- چهار گام یادگیری زبان


قیمت : ۱۲.۵۰۰ تومان 🌟 سفارش / دریافت سریع 🌟


از آنجا که دانش آموزان در درسهای انگلیسی فرصتی اندک برای صحبت کردن دارند، لذا باید تا حد ممکن خود را در معرض زبان انگلیسی قرار دهند. پس از فراگیری مقدمات زبان انگلیسی باید زبان مادری را کنار گذاشت و دانش آموزان را تشویق کرد که فقط از زبان انگلیسی استفاده کنند.

معلم باید با دانشآموزان فقط به زبان انگلیسی صحبت کند. دانشآموزان باید با یکدیگر فقط به زبان انگلیسی صحبت کنند. لغتهای دشوار باید به زبان انگلیسی و با استفاده از لغتهای سادهتر توضیح داده شود.

در یک کلاس ۳۰ نفره همواره کسانی وجود دارند که از بقیه ضعیفترند و معلم ناچار است که برخی مطالب را به زبان فارسی توضیح دهد و همین موضوع عاملی است برای اینکه دانش آموزان هنگام درس به جای زبان انگلیسی بیشتر زبان فارسی بشنوند و کاربرد زبان انگلیسی در کلاس به شدت کاهش یابد.

اگر کل ساعتهایی را که به طور فعال، درگیر آموختن زبان انگلیسی بوده اید، در نظر بگیرید، حتم ًا تعجب خواهید کرد زیرا در یک کلاس ۲۰ یا ۳۰ نفره هر دانش آموز میتواند یک یا چند جمله صحبت کند.

درحالیکه بهترین دانش آموز در یک محیط غیر انگلیسی زبان همچنان برای صحبت کردن دچار مشکل است.

در اینگونه کلاسها بیشتر معلم صحبت میکند، درحالیکه باید عکس این موضوع وجود داشته باشد. و البته باید این واقعیت را نیز در نظر داشت که معلمان ناچارند به این شیوه تدریس کنند، زیرا شالوده نظام آموزشی بر مبنای ارزشیابی نوشتاری است و این به آن معناست که معلم صحبت میکند و دانش آموزان گوش میکنند

هنگام صحبت کردن به زبان مادری، هیچگاه انتخاب لغتها، زمان و چیزهای دیگری را که در مدارس ملزم به رعایت آن بوده اید، در نظر نمیگیرید. بعید میدانم کسی وجود داشته باشد که از تجزیه و تحلیل ساختارهای جمله در زبان مادری خود لذت ببرد.

در شیوه فعلی آموزش زبان، دانش آموزان در مقایسه باکسانی که در یک محیط انگلیسی زبان زندگی میکنند، به میزان بسیار اندکی در معرض زبان انگلیسی قرار میگیرند، بنابراین جای تعجب نیست که ضعیفترین دانش آموز کلاس، پس از گذشت چند ماه زندگی در یک کشور انگلیسی زبان به راحتی انگلیسی صحبت میکند

شیوه تفکر شما، تابع عادتهای مطالعاتی شما است و تاکنون شاید دقت نکرده اید که شبیه آن استاد پیری شده اید که کتب گرامر و سرفصل درسی مدارس را تدوین میکند. قربانیان شیوه آموزش زبان انگلیسی به روش آکادمیک دارای ویژگی های زیر هستند:

سعی دارند برای هر جمله یک توضیح خاص داشته باشند و اگر چیزی بیمعنا به نظر برسد، آن را زیر سؤال می برند.

همواره در صحبت کردن و نوشتن سعی در رعایت بیش از حد دستور زبان دارند.
یادگیری گرامر طی سالیان دراز آن هم به روش ترجمه شما را دائم در معرض تجزیه وتحلیل زبان قرار داده است.

یعنی همواره عادت کرده اید چینش کلمه ها، شکلهای درست فعل و استفاده درست زمانها را بررسی کنید.

رعایت و اجرای موارد ذکرشده، همگی موجب میگردند تا فکر کردن به زبان انگلیسی بسیارآسان شده و در نتیجه روند صحبت کردن با ساختار های ساده تسریع گردد اما، واقعیت آزاردهنده این است که حتی اگر معلمان زبان انگلیسی کامل انگلیسی صحبت کنند، بسیاری از دانش آموزان متوجه منظور معلم نمیشوند.

سؤال: «چرا بین یادگیری زبان انگلیسی و کاربرد آن اینقدر تفاوت وجود دارد؟» پاسخ: متصدیان تدوین برنامه های آموزش زبان انگلیسی تصمیم گرفته اند که انگلیسی را از دید قواعد و به شیوه غیرطبیعی آن فرابگیرید و این نگرش در شما شکل گرفته و نهادینه شده، به گونه ای که جرأت شکستن این عادت را هم ندارید و امروز به جای آنکه شما بتوانید سلیس و روان بدون فکر کردن به جزئیات صحبت کنید، با توجه بیش از حد به جزئیات گرامری، سخت و دشوار صحبت میکنید، فقط به این دلیل که انگلیسی صحبت کردن را اینگونه آموزش دیده اید


منابع

کانون آموزشی و فرهنگی خرد ماندگار ایران انواع PDF و فایل صوتی – بخش آموزشیچهار راز یادگیری آموزش انگلیسی
چهار راز یادگیری آموزش انگلیسی

به این مطلب امتیاز دهید :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مشابه