انرژی پول چیست ؟

? انرژی پول چیست ؟ | بخش انگیزشی PDF :

? ۱- سوء تفاهم درباره پول

? ۲- اساس پول چیست ؟


قیمت : ۱۲.۵۰۰ تومان ? سفارش / دریافت سریع ?


انرژی پول چیست ؟ لازم است این توانایی در تکتک شما قویتر و قویتر شود، تا جایی که بتوانید تجربه ی خود از زندگی بر کرهی زمین را بازسازی کنید.

به همین خاطر است که در بخشهای قبلی آنقدر درمورد بازسازیِ اتفاقات گذشته از طریق تصور و تخیل صحبت کردیم. شما به این جهان آمدهاید، تا مثل یک زمینِ بازی در آن زندگی کرده و از قدرتِ آگاهی خویش استفاده کنید.

حال قصد داریم مشخصاً به نیابت از پول با شما صحبتی داشته باشیم. برای مبتدیان و تازهکاران، پولدار بودن به معنای داشتنِ فرمول، قانون، روش و الگویی خاص جهت رسیدن به حداکثر گردشِ مالی است.

پول مثل بستر و ساختاری است که باعث ایجاد راههای جدید و به راه افتادنِ حرکاتِ جدید به سوی چیزهای جدید میشود.

پول باعث میشود حرکتکردن آسانتر شود؛ یعنی کارکردش درست مثل یک آزادراه، پیادهرو یا راهی صاف در میان انبوه درختان جنگل است. پول باعث تولید بستری برای جریانیافتن و جریانداشتن انرژی میشود.


منابع

انرژی پول چیست ؟ کانون آموزشی و فرهنگی کانون خرد ایران انواع PDF و فایل صوتیانرژی پول چیست؟
انرژی پول چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *