مشاغل ده سال آینده

? مشاغل ده سال آینده | فهرست :
? ۱. حوزه علوم پزشکی
? ۲. امور امنیتی
? ۳. هوانوردی
? ۴. فرهنگ و هنر
? ۵. آموزش
? ۶. توریسم و مهمان نوازی
? ۷. رسانه و سرگرمی
? ۸. زیست فناوری
? ۹. کشاورزی
? ۱۰. تولید و ذخیره انرژی
? ۱۱. شبکه های توزیع برق و مدیریت نیرو
? ۱۲. حمل و نقل جادهای
? ۱۳. حمل و نقل آبی
? ۱۴. فضا
? ۱۵. معدن کاوی و فراوری منابع معدن متالورژی


قیمت : ۱۵.۰۰۰ تومان ? سفارش / دریافت سریع ?


در طول تاریخ مشاغل و حرفههایی ناپدید و در عوض مشاغل جدیدی در بازار کار جایگزین آنها شدهاند.

برای مثال دیگر نیازی به روشنکننده لامپهای گازی در خیابانها وجود ندارد. برخی مشاغل تکامل یافتند که بهعنوان نمونه میتوان کشیدن دندان را نام برد. صاحبان این شغل اکنون با عنوانی چون دندانپزشک به جامعه خدمت میکنند. مشاغلی نظیر توزیع شیر، روزنامه و یا تهیه پرینت نیز رو به افول گذاشتهاند.

در کنار مشاغل رو به افول، مشاغل جدیدی مانند طراحی وب، ورزش حرفهای، مشاوره رسانهای و زیستفناوری وجود دارند که تا چند سال پیش حتی نامی از آنها نبود.

آینده نیز با چنین تغییراتی روبرو خواهد بود و انتظار میرود در حوزههایی مانند فناوری اطلاعات، انرژیهای جایگزین و تجارت جهانی مشاغل نوینی ظهور کنند.

برای هر فردی که خواهان موفقیت شغلی است، آینده ارزشمند است، چرا که فرد میتواند از امروز با انتخاب مسیر شغلی مناسب، پیشرفت شغلی خویش در آینده را تسهیل کند و همچنین امنیت شغلی وی کمتر به مخاطره خواهد افتاد.

بر همین اساس مراکزی در جهان به دنبال پیشبینی آینده مشاغل هستند و به شکلی مستمر گزارشهایی در این زمینه ارائه میکنند.

فهرست مشاغل زیر بر اساس مطالعات اندیشکده آصف تهیه شده است. این فهرست بر اساس حوزههای مختلف دستهبندی شده و در هر حوزه مشاغل آینده را معرفی کرده است.

مشاغل موجود در این فهرست بر پیشبینیهای انجامشده تا افق ۲۰۳۰ استوار هستند. برخی از این مشاغل هماکنون نیز وجود دارند و در آینده با تقاضای بیشتری همراه خواهند بود.

اینگونه مشاغل از نظر نیازهای شغلی و حرفهای در رو به رشد هستند. برخی نیز کاملاً جدید خواهند


منابع

کانون آموزشی و فرهنگی خرد ماندگار ایران انواع PDF و فایل صوتی – بخش انگیزشیمشاغل ده سال آینده
مشاغل ده سال آینده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *