پول و بشناس

? پول و بشناس | بخش انگیزشی PDF :

? ۱- پول چیست ؟

? ۲- راهکارهای پول درآوردن


قیمت : ۱۷.۵۰۰ تومان ? سفارش / دریافت سریع ?


پول و بشناس | تمایلِ به تجربه کردنِ حالتی واضح و روشنبینانه ماورای هرآنچه تابه حال
درمورد پول میدانستید هدفی محترم است؛ اما، تحقق این هدف برای بسیاری از شما مستلزمِ داشتنِ قدرتِ بسیار زیادی در زمینهی تخیل و تصور خواهدبود.

در شگفتیم که چگونه توانایی پیشینِ شما در تصورکردنِ به تدریج قدرتمندتر و گستردهتر شد، تا جایی که یادگرفتید آنچه را که هنوز تجربه نکردهاید را تصور کنید، و در حال تصورکردنش احساس فوقالعاده خوبی نیز داشته باشید.

به راستی که اینها همه موهبتی بزرگ برای شماست. از شما میخواهیم با تمام وجود آموزههای ما را یاد گرفته و به کار بگیرید.

یادگرفتنِ جزئیاتِ فرآیندِ تصورکردنِ چیزی که هنوز حتی برای لحظهای کوتاه تجربهاش نکردهاید و داشتنِ احساسی فوقالعاده خوب در حینِ انجامِ این کار هدیهی بسیار بزرگی به شماست. شما به این توانایی احتیاج دارید.

لازم است بتوانید برخی چیزها را در چشمِ ذهنِ خود تصور کرده و ببینید؛ تا بتوانید در بدن و در میدانِ انرژیِ خود احساسی نو را تجربه کنید، احساسی که تا به حال نداشته اید.


منابع

پول و بشناس | کانون آموزشی و فرهنگی کانون خرد ایران انواع PDF و فایل صوتیپول و بشناس!
پول و بشناس!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *