یک میلیون ایده کسب و کار

? یک میلیون ایده کسب و کار | فهرست :
? ۱. ایده های مختلف !!
? ۲. لیست برگزیدن ایده
? ۳. نتیجه گیری !!


قیمت : ۴.۵۰۰ تومان ? سفارش / دریافت سریع ?


تجزیه و تحلیلی که تاکنون از تمام آزمایشهای روانی به عمل آمده است، به این نتیجه اشاره دارد که “استعداد خلاقیت”، به طور نرمال تقسیم شده است و این به زبان ساده

یعنی : ما همه با درجات مختلف دارای این استعداد هستیم. این تحقیقات همچنین نشان میدهند که درجه مؤثر بودن خلاقیت ما با بازده انرژی فکری ما، یعنی تلاش و پشتکارمان، ارتباط بیشتری دارد تا استعداد درونیمان.

پس، خلاقیت آموختنی اسـت. میتوان با تکنیکهایی سـاده خلاق و نوآور بود، تنها کافی است که این روشها را یاد بگیریم


منابع

کانون آموزشی و فرهنگی خرد ماندگار ایران انواع PDF و فایل صوتی – بخش انگیزشییک میلیون ایده کسب و کار
یک میلیون ایده کسب و کار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *