درآمدی که واقعا ارزشش را دارید | اصول پولدار شدن

? درآمدی که واقعا ارزشش را دارید | اصول پولدار شدن | بخش انگیزشی PDF :

? ۱- افزایش سرعت در رقابت

? ۲- اصول درآمد رویایی

? ۳- آلیس در سرزمین عجایب | میشود ؟


قیمت : ۱۵.۵۰۰ تومان ? سفارش / دریافت سریع ?


ارزشمندترین دارایی شما توانایی کسب درآمـد شـما اسـت، توانـایی تان در کسب درآمد. این را می توان اینگونه نیز تعریف کرد، توانـایی شما در گرفتن نتیجه هایی که افراد حاضرند برای آنها پول بپردازنـد.

توانایی کسب درآمد یا قـدرت کـسب درآمـد شـما ۸۰ تـا ۹۰ درصـد ارزش مالی شما را نشان می دهد مگر اینکه در حال حاضر ثروتمنـد باشید. اگر توانایی کسب درآمد شما بدرستی در بازار به کـار گرفتـه شـود، این توانایی شما مانند یک چاه آب عمل خواهد کرد.

با افزایش توانایی کسب درآمد از طریق گرفتن نتایجی که افراد حاضر هستند بابت آنها پول بدهند، می توانید دهها هزار تومان در سال به جیب بزنیـد.

تمـام دانش، تحصیلات، مهارتها و تجربـه هایتـان در زنـدگی، بـرای تبـدیل شما به فردی که امروز هستید کمک کرده اند و روی این توانـایی کـه نتیجه ای حاصل کنید که افراد حاضـر هـستند پـول خـوبی بـرای آن بپردازند تاثیر گذاشته اند


منابع

درآمدی که واقعا ارزشش را دارید | اصول پولدار شدن | کانون آموزشی و فرهنگی کانون خرد ایران انواع PDF و فایل صوتیدرآمدی که واقعا ارزشش را دارید | اصول پولدار شدن
درآمدی که واقعا ارزشش را دارید | اصول پولدار شدن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *