چهار راه پولسازی | روش اصولی چهار راه پولسازی

? چهار راه پولسازی | روش اصولی چهار راه پولسازی | بخش انگیزشی PDF :

? ۱- توانایی های خود را بشناس

? ۲- اساس چهار راه پولسازی


قیمت : ۲۱.۵۰۰ تومان ? سفارش / دریافت سریع ?


آیا شما از نظر مالی در وضعیت خوب و آرامی به سـر مـیبریـد؟

جدول گردشی پول برای شما طراحی شده است. اگـر مـیخواهیـد آینده خود را در زمان حال کنترل کنید باید بـا تمـامی اجـزای ایـن جدول آشنا شوید و حرکـت از یـک بخـش بـه بخـش دیگـر را یـاد بگیرید.

این جدول دارای چهار خانه یا ربع میباشد که چهار گـروه از افراد را در خود جای میدهد

  • کارمندان و کارگران
  • کارفرمایان
  • تاجران یا صاحبان تجارت.
  • سرمایه داران و سرمایه گذاران

منابع

چهار راه پولسازی | روش اصولی چهار راه پولسازی | کانون آموزشی و فرهنگی کانون خرد ایران انواع PDF و فایل صوتیچهار راه پولسازی | روش اصولی چهار راه پولسازی
چهار راه پولسازی | روش اصولی چهار راه پولسازی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *