تکنیک موفقیت | اصول و تکنیک های تضمینی موفقیت

? تکنیک موفقیت | اصول و تکنیک های تضمینی موفقیت | بخش انگیزشی PDF :

? ۱- اساس موفقیت چیست ؟

? ۲- چگونه به موفقیت برسیم ؟

? ۳- چگونه موفقیت را حفظ کنیم


قیمت : ۱۱.۵۰۰ تومان ? سفارش / دریافت سریع ?


برای تک تک آن ها دلیل اینکه چرا می خواهید ) و یا شاید چرا نمی خواهید ( آن ها را انجام دهید را بنویسید و بعد بگوئید آن کار چه فوریتی دارد اگر باید همین حالا و در اولین فرصت انجام دهید ، عددبالابهآنبدهیدمثلا ۹، ۸ً و یاحتی۱۰ و اگر عجله ای در انجام آن نیست عدد ۴ ، ۳ و یا ۵ بدهید.

وقتی ستون فوریت را تکمیل کردید نوبت ستون اهمیت است ، در این ستون اگر آن کار آن قدر مهم است که باید شما به هر قیمتی آن را انجام دهید و تأثیر زیادی در زندگی و یا کار شما دارد عدد ۸ ، ۹ و یا ۱۰ را وارد کنید و برعکس اگر کاریست مثل پرداخت قبض تلفن که اهمیت آن ۱ یا ۲ است، آن را هم وارد کنید

و حالا نوبت حالا وقت آن است که به سراغ تمام کارهای ستون اصلی است باید اولویت هر کار نیمه کاره را بیان کنیم. خب، چطور ؟ اولویت در حقیقت » نظم ترتیب انجام کارهاست « این که چه کاری را قبل از چه کارهای دیگری انجام دهیم بر اساس اولویت آن تعیین می شود.


منابع

تکنیک موفقیت | اصول و تکنیک های تضمینی موفقیت | کانون آموزشی و فرهنگی کانون خرد ایران انواع PDF و فایل صوتیتکنیک موفقیت | اصول و تکنیک های تضمینی موفقیت
تکنیک موفقیت | اصول و تکنیک های تضمینی موفقیت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *