ضروریت کوددهی پتاسیم در انگور

? ضروریت کوددهی پتاسیم در انگور | فهرست :
? ۱. وضعیت پتاسیم در خاک
? ۲. عوامل موثر در قابلیت جذب پتاسیم
? ۳. عناصر غذایی مورد نیاز انگور
? ۴. نقش پتاسیم در گیاه
? ۵. پیشنهاد ها


قیمت : ۲.۵۰۰ تومان ? سفارش / دریافت سریع ?


در مناطق کشت دیم انگور، بوته های دارای پتاسیم کافی، به دلیل مقدار تبخیر و تعرق پایین تر، رطوبت کمتری را از دست می دهند اندازه گیری پتاسیم خاک به تنهایی معیار مناسبی برای ارزیابی وضعیت پتاسیم انگور و سایر گیاهان چند ساله نیست کاربرد پتاسیم در تاکستانهای دچار کمبود پتاسیم موجب افزایش قابل توجه جوانه های حاوی میوه از جوانه های خفته در انگور رقم بیدانه تامسون و موتانتهای آن می شود موهای دچار کمبود شدید پتاسیم دارای خوشه های کمتر و کوچکتر به همراه حبه های کوچک نا همسان می باشد .

کمبود پتاسیم در انگور بی دانه رقم تامسون باعث می گردد تا بخشهای پایینی خوشه تا اواسط تابستان ریزش می یابند و منجر به ایجاد حبه های نابالغ و کشمشی شده تا زمان برداشت می شود .

بیشتر تأثیر کمبود پتاسیم بر روی میوه به کاهش رشد و ریزش قبل از بلوغ برگها در انگور مربوط است در سالهای خشک درصد بیشتری از نیاز پوشش گیاهی به ازت، پتاسیم و بویژه فسفر از ذخایر گیاهی تامین می شود .

این مسئله منجر به تخلیه این عناصر غذایی در طی چند سال متوالی خشکسالی می شود


منابع

کانون آموزشی و فرهنگی خرد ماندگار ایران انواع PDF و فایل صوتی – بخش گیاهانضروریت کوددهی پتاسیم در انگور
ضروریت کوددهی پتاسیم در انگور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *