پیوند در درختان میوه

🔷 پیوند در درختان میوه | فهرست :
🌟 ۱. ارتفاع محل پیوند
🌟 ۲. ارتفاع پیوند در برخی درختان میوه
🌟 ۳. اصول مهم جهت انجام پیوند موفق
🌟 ۴. پیوند سپری (شکمی)
🌟 ۵. پیوند قاشی
🌟 ۶. پیوند وصلهای
🌟 ۷. پیوند لولهای
🌟 ۸. پیوند زبانهای یا انگلیسی
🌟 ۹. پیوند تاجی (پوست)
🌟 ۱۰. پیوند اسکنه
🌟 ۱۱. پیوند مجاورتی
🌟 ۱۲. پیوند پلی توصیه فنی و ترویجی


قیمت : ۱۹.۰۰۰ تومان 🌟 سفارش / دریافت سریع 🌟


افزایش گیاهان به ۲ روش تکثیر جنسی (بذر) و روش غیر جنسی که شامل قلمه (قدیمی ترین گیاهان مانند انگور، زیتون، توت، به، انار و انجیر توسط قلمه چوب سخت تکثیر شدند)، خوابانیدن (به دلیل محدودیت تعداد و عدم اطلاع کافی در نحوه اجرا و شرایط آب و هوایی در ایران کمتر توصیه میشود)، ساقه رونده، پاگیاه، پاجوش (به دلیل محدودیت تعداد پاجوش، امکان آسیب رسیدن به درخت و عدم باردهی اقتصادی مناسب در سالهای بعدی باروری، کمتر توصیه میشود)، پیاز، ریزوم، غده، ریشه گوشتی، تقسیم بوته،کشت بافت ( روش جدید جهت تکثیر آسان و سریع با قابلیت داشتن هم گروههای باغبانی با صفات یکسان و در برخی اوقات کشت مریستم، جنین و انتقال صفات خاص عاری از ویروس) و پیوند میباشد.


منابع

کانون آموزشی و فرهنگی خرد ماندگار ایران انواع PDF و فایل صوتی – بخش گیاهانپیوند در درختان میوه
پیوند در درختان میوه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه