پیوند در درختان میوه

? پیوند در درختان میوه | فهرست :
? ۱. ارتفاع محل پیوند
? ۲. ارتفاع پیوند در برخی درختان میوه
? ۳. اصول مهم جهت انجام پیوند موفق
? ۴. پیوند سپری (شکمی)
? ۵. پیوند قاشی
? ۶. پیوند وصلهای
? ۷. پیوند لولهای
? ۸. پیوند زبانهای یا انگلیسی
? ۹. پیوند تاجی (پوست)
? ۱۰. پیوند اسکنه
? ۱۱. پیوند مجاورتی
? ۱۲. پیوند پلی توصیه فنی و ترویجی


قیمت : ۱۹.۰۰۰ تومان ? سفارش / دریافت سریع ?


افزایش گیاهان به ۲ روش تکثیر جنسی (بذر) و روش غیر جنسی که شامل قلمه (قدیمی ترین گیاهان مانند انگور، زیتون، توت، به، انار و انجیر توسط قلمه چوب سخت تکثیر شدند)، خوابانیدن (به دلیل محدودیت تعداد و عدم اطلاع کافی در نحوه اجرا و شرایط آب و هوایی در ایران کمتر توصیه میشود)، ساقه رونده، پاگیاه، پاجوش (به دلیل محدودیت تعداد پاجوش، امکان آسیب رسیدن به درخت و عدم باردهی اقتصادی مناسب در سالهای بعدی باروری، کمتر توصیه میشود)، پیاز، ریزوم، غده، ریشه گوشتی، تقسیم بوته،کشت بافت ( روش جدید جهت تکثیر آسان و سریع با قابلیت داشتن هم گروههای باغبانی با صفات یکسان و در برخی اوقات کشت مریستم، جنین و انتقال صفات خاص عاری از ویروس) و پیوند میباشد.


منابع

کانون آموزشی و فرهنگی خرد ماندگار ایران انواع PDF و فایل صوتی – بخش گیاهانپیوند در درختان میوه
پیوند در درختان میوه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *