• محتوابیشتر بخوانید تا بیشتر بدانید

    کارمند کارافرین کیست؟

    کارمند کارافرین کیست؟ واژه‌ها بسیار زود بار مثبت و منفی می‌یابند و این بارهای مثبت و منفی در طول تاریخ ممکن است خیلی زود هم با هم جابه‌جا شوند. با گسترش فضای نوآوری و استارت‌آپی و شکل‌گیری زیست‌بوم نوآوری، بار واژه کارمند خیلی زود به سمت منفی‌شدن حرکت کرد. در اغلب رویدادهای نوآوری، سخنرانان برای مثبت نشان دادن کارآفرینی، به جای تاکید بر جنبه‌های مثبت تلاش کردند تا برای کارآفرینی…

    بیشتر بخوانید »