• PDF

  آموزش فالوور شدن در نتورک مارکتینگ

  🔷 آموزش فالوور شدن در نتورک مارکتینگ | کانون خرد PDF بخش تبلیغات : 🌟 ۱- تکنیک های اصولی فالوور شدن 🌟 ۲- اصول پیگیری در نتورک 🌟 ۳- انواع فالو های احساسی نتورک 🌟 ۴- فالو ایمانی در نتورک باینری

 • PDF

  آموزش فالو و پیگیری در نتورک مارکتینگ

  🔷 آموزش فالو و پیگیری در نتورک مارکتینگ | کانون خرد PDF بخش تبلیغات : 🌟 ۱- تکنیک های حرفه ای فالو 🌟 ۲- پیگیری تیم 🌟 ۳- جزوه پیگیری در نتورک 🌟 ۴- فالو ایمانی در نتورک باینری 🌟 ۵- فالو های احساسی نتورک

 • PDF

  آبجکشن های نتورک مارکتینگ

  🔷 آبجکشن های نتورک مارکتینگ | کانون خرد PDF بخش تبلیغات : 🌟 ۱- آبجکشن محصولات گرونه 🌟 ۲- شرعی بودن 🌟 ۳- پول میده ؟ 🌟 ۴- ریزش تیم 🌟 ۵- از فروش خوشم نمیاد

 • PDF

  شبکه سازی باینری

  🔷 شبکه سازی باینری | کانون خرد PDF بخش تبلیغات : 🌟 ۱- ضعف و نقاط قوت این نوع شبکه سازی 🌟 ۲- نحوه ی پاداش دهی در پلن باینری 🌟 ۴- نکات کلیدی در شبکه سازی باینری

 • PDFتكنيک آموزش فروش محصولات

  تکنیک آموزش فروش محصولات

  🔷 تکنیک آموزش فروش محصولات | بخش تبلیغات PDF : 🌟 ۱- مواردی که برای فروش خوب باید بدانید 🌟 ۲- فروش حرفه ای چگونه انجام میشود

 • PDFراز و رمز فروش حرفه ای

  راز و رمز فروش حرفه ای

  🔷 راز و رمز فروش حرفه ای | بخش تبلیغات PDF : 🌟 ۱- نکات کلیدی که باید رعایت شود 🌟 ۲- بهترین راه فروش حرفه ای