• PDFچکار کنیم در معامله کلاه سرمان نرود

  چکار کنیم در معامله کلاه سرمان نرود

  🔷 چکار کنیم در معامله کلاه سرمان نرود | فهرست PDF : 🌟 ۱- تکنیک هایی که باید بدانید تا کلاه سرتان نرود

  بیشتر بخوانید »
 • PDFمعامله و‌ نکاتی که قبل از انجام معامله باید بدانیم

  معامله و‌ نکاتی که قبل از انجام معامله باید بدانیم

  🔷 معامله و‌ نکاتی که قبل از انجام معامله باید بدانیم | فهرست PDF : 🌟 ۱- ۲۵ تکنیک مورد توجه هنگام معامله

  بیشتر بخوانید »
 • محتواکانون خرد ماندگار ایران

  نکات مهم و ضروری در تنظیم قرارداد اجاره چیست ؟

  نکات مهم و ضروری در تنظیم قرارداد اجاره چیست ؟ لزوم قید مدت در قرارداد اجاره در تنظیم قراردادهای اجاره باید مورد توجه قرار گیرد، قید مدت اجاره در قرارداد است. در غیر این صورت برابر ماده ۴۶۸ قانون مدنی قرار داد باطل است لزوم قید عدم حق اجاره به غیر کانون خرد ماندگار ایران : بخش تجربه : در هنگام تنظیم قرار‌داد در قرار‌داد منعقد شده اشاره کنند که…

  بیشتر بخوانید »
 • محتواکانون خرد ماندگار ایران

  مجازات قسم دروغ چیست ؟

  مجازات قسم دروغ چیست؟ قسم و شهادت دروغ و افشای سر از جرائمی هستند که قانونگذار در قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده (کتاب پنجم) به آن اشاره کرده و برای آنها مجازات تعیین کرده است. در ماده ۶۴۹ و۶۵۰ این قانون آمده است کانون خرد ماندگار ایران : بخش تجربه : ماده۶۴۹ : هرکس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به…

  بیشتر بخوانید »
 • محتواکانون خرد ماندگار ایران

  آیا صدای ضبط شده در جلسات دادگاه دلیل قانونی است؟

  آیاصدای ضبط شده در جلسات دادگاه دلیل قانونی است؟ یکی از نکات قانونی که باید به آن توجه داشته باشیم این است که استفاده از صدای ضبط شده در جلسات دادگاه دلیل محسوب نمی‌ شود. کانون خرد ماندگار ایران : بخش تجربه : اما باید به این نکته توجه داشت که این موضوع به معنای بی اعتباری و از اعتبار ساقط شدن صدای ضبط شده در محکمه نیست، زیرا برخی…

  بیشتر بخوانید »
 • محتواکانون خرد ماندگار ایران

  مجازات شخصی که اتهامی بی اساس و بدون مدرک را به شخصی دیگر نسبت دهد

  مجازات شخصی که اتهامی بی اساس و بدون مدرک را به شخصی دیگر نسبت داده و آن را به صورت مکتوب انتشار و به مراکز و سازمان های مربوط به شرحِ فعلِ مورد اتهام ارائه نماید، چیست؟ کانون خرد ماندگار ایران : بخش تجربه : برابر ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، هر کس بوسیله‌ اوراق چاپی یا خطی یا بوسیله‌ درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به…

  بیشتر بخوانید »
 • محتواکانون خرد ماندگار ایران

  نارضایتی حتی یک واحد از دهها واحد یک ساختمان تصرف در مشاعات آن را غیرقانونی می‌ کند

  در ساختمان ۱۲ واحدی ساکن هستم. خودرو خود را در قسمت حیاط ساختمان بدون مزاحمت پارک میکنم. ۱۱ واحد رضایت دارند فقط یک واحد مخالف است. تکلیف چیست؟ در تصرفات مادی و غیرحقوقی در مشاعات ساختمان، استفاده و بهره مندی از مال مشاع برای هرگونه دخل و تصرف،نیازمند رضایت ۱۰۰ درصدی تمام صاحبان حق می باشد. به عبارتی دیگر، هیچ شریکی بدون اجازه شریک دیگر حق دخل و تصرف مادی…

  بیشتر بخوانید »
 • محتواکانون خرد ماندگار ایران

  در چه تصادفاتی باید صحنه تصادف را حفظ کرد ؟

  در چه تصادفاتی باید صحنه تصادف را حفظ کرد ؟ رئیس اداره تصادفات پلیس راهور فاتب : کانون خرد ماندگار ایران : بخش تجربه : به محض وقوع تصادف جرحی، راننده وسیله نقلیه موظف است برابر ماده ۸۷ آئین نامه راهور، صحنه تصادف را جهت بررسی کارشناسان تصادف حفظ نماید و سریعاً با شماره ۱۱۰ تماس گرفته و به پلیس اطلاع دهد. همچنین باید از طریق تماس با شماره ۱۱۵…

  بیشتر بخوانید »
 • محتواکانون خرد ماندگار ایران

  تفاوت اقاله یا تفاسخ با انفساخ چیست؟

  تفاوت اقاله یا تفاسخ با انفساخ چیست؟ اقاله یا تفاسخ انحلال قرارداد با تراضی دو طرف است؛ اما انفساخ انحلال قرارداد به حکم قانون است. کانون خرد ماندگار ایران : بخش تجربه : فسخ با یک اراده عقد را منحل میکند . این موارد اسباب انحلال عقد هستند نسخ با تخصیص چه تفاوتی دارد؟ نسخ قانون را بطور کلی از بین می‌برد اما تخصیص شمول قانون را محدود می‌کند. اذن…

  بیشتر بخوانید »
 • PDFآشنایی با انواع گنج نامه ها

  آشنایی با انواع گنج نامه ها

  🔷 آشنایی با انواع گنج نامه ها | فهرست PDF : 🌟 ۱- انواع گنج نامه ها 🌟 ۲- تجربه های افراد در نمونه های مختلف

  بیشتر بخوانید »