احضار روح اصولی و آموزش احضار روح به همراه داستان

? آموزش احضار روح به همراه داستان | احضار روح | بخش متافیزیک PDF :

? ۱- پرواز روح

? ۲- احضار روح

? ۳- چاکرا ها

? ۴- داستان های واقعی


قیمت : ۳۱.۵۰۰ تومان ? سفارش / دریافت سریع ?


آموزش احضار روح به همراه داستان | احضار روح | بستن چاکراھا در پرواز روح پس از ھر بار کار کردن روی چاکراھا، بستن آنھا حائز اھمیت فراوان است. مگر اینکه بخواھید آنھا را مانند برنامه انرژی گرفتن مورد استفاده قرار دھید.

بستن چاکراھا مخصوصاً از این نظر حائز اھمیت است که احساس کنید آنھا شدیداً فعال ھستند. در صورتیکه آنھا را باز بگذارید، انرژی فراوانی را در طی فعالیت عادی روزانه از دست خواھید داد.

این امر ممکن است سبب احساس خستگی و حتی بیماری شما گردد. ھمچنین می توانید سبب جلب توجه موجودات اثیری نامطلوب و ناخوانده بشوید. جھت بستن آنھا فقط کافی است جریان کار را معکوس کنید تا اینکه ھیچگونه فعالیتی احساس نگردد.

احساس کنید دستھای خیالی شما مشغول بستن چاکراھا ھستند و انرژی را دوباره بـطرف پـایـــــــین می فرستند. ھر چه بیشتر چاکراھا را فعال احساس کنید باید دقت بیشتری را صرف آموختن بستن آنھا نمائید.

اگر باز ھم پس از عمل بستن احساس می کنید چاکراھا فعال ھستند، غذا خوردن و تمرین بدنی نیز می تواند به بسته شدن آنھا کمک نماید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *