جن و جنیان | آیا میدانید جایگاه جن و انسان کجاست ؟


امتیاز دهید نظرات شما

🔷 جن و جنیان | آیا میدانید جایگاه جن و انسان کجاست ؟ | بخش متافیزیک PDF :

🌟 ۱- آشنایی با جایگاه جن و انسان

🌟 ۲- زمینه پذیرش شیطان

🌟 ۳- بدن مظهر قدرت روح


قیمت : ۱۳.۵۰۰ تومان 🌟 سفارش / دریافت سریع 🌟


جن و جنیان | آیا میدانید جایگاه جن و انسان کجاست ؟ نویسنده ی محترم در این کتاب سعی کرده به کمک قرآن و روایات و دلایل حکمی ، تفاوت این دو رویکرد را روشن نماید تا نه تنها مرز خرافه با حقیقت روشن شود ، بلکه خواننده با معارف بلندی در موضوع امور غیبی آشنا گردد و ان شاء االله بتواند با پیگیری این امور جهت زندگی خود را هر چه بیشتر به سیره ی اولیاء دین » علیهم السلام« نزدیک کند .

واقعیت این است که همیشه انسان ها در صدد بودند از رازهای عالم وجود آگاهی یابند تا بتوانند از تاثیر و نقش آنهادر زندگی خودبهره گیرند و با ملکوت عالم مأنوس باشند .

جن و جنیان | آیا میدانید جایگاه جن و انسان کجاست ؟ قرآن نیز انسان ها را به این ام رتشویق کرده و فرموده : » اولم ینظروا فی ملکوت السماوات و الارض … « ” ) سوره ی اعراف ، آیه ی ۱۸۵( و علاوه بر این ، قرآن با تشویق مومنان به تدبر در آیات کتاب خداوند عمیق ترین و دقیق ترین اسرار و سنن واقعی عالم وجود را در اختیار انسان ها قرار میدهد تا عطش راز آموزی انسان را به صورتی صحیح سیراب کند .

ولی از آنجایی که خداوند در مقابل هر غذای حلالی غذای حرامی نیز قرار داده تا معلوم شود چه کسی طالب حق است و چه کسی طالب ارضای نفس اماره .

جایگاه جن و انسان : امید است قدمی در راستای هر چه نزدیک شدن به معارف حقیقیه ی الهی برداشته باشیم


منابع

جن و جنیان | آیا میدانید جایگاه جن و انسان کجاست ؟ کانون آموزشی و فرهنگی خرد ماندگار ایران انواع PDF و فایل صوتی – بخش متافیزیک



جایگاه جن
جن و جنیان | آیا میدانید جایگاه جن و انسان کجاست ؟

جایگاه جن

ولی جایگاه جن و انسان از آن‌جایی که خداوند در مقابل هر غذای حلالی غذای حرامی نیز قرار داده تا معلوم شود جایگاه جن چه‌کسی طالب حق است و چه کسی طالب ارضای نفس امّاره‌، در مورد توجه به غیب جن ها در چه صورتی مزاحم انسان میشوند ؟ هم موضوع همین‌گونه است ، و انسان‌های گرفتار نفس امّاره بدون آن‌که بدانند؛ نحوه‌ی رویکردشان به راز و امور غیبی، رویکردی وَهمی و بی‌ثمر می باشد، که نمونه‌های این رویکرد انحرافی را در جادوگران می‌توان ملاحظه کرد.

اما در جایی دیگر جایگاه جن و انسان به توجیه متشابه دانستن آنها پرداخته است. دَمیری[۴۳] موضوع را به گونه‌ای دیگر مطرح کرده و اظهار داشته است که درباره وجود جنّ آنقدر حدیث و شعر و خبر وجود دارد که انکار آن به مثابه انکار یک حقیقت متواتر است.

نویسنده‌ی محترم در این کتاب سعی کرده به کمک قرآن و روایات و دلایل حِکمی، تفاوت این دو رویکرد را روشن نماید تا نه‌تنها مرز خرافه با حقیقت روشن شود، بلکه خواننده با معارف بلندی در موضوع امور غیبی آشنا جن در منزل | راهنمایی دقیق خارج کردن جن از منزل گردد و إن‌شاءالله بتواند با پیگیری آن امور جهت زندگی خود را هرچه بیشتر به سیره‌ی اولیاء دین(ع) نزدیک کند.

جایگاه انسان و جن

قرآن نیز انسان‌ها جایگاه جن و انسان را به این امر تشویق کرده و فرموده: «أَوَ لَمْ یَنْظُرُوا فی‏ مَلَکُوتِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ…»و علاوه بر این؛ قرآن با تشویق مؤمنان به تدبّر در آیات کتاب خداوند عمیق‌ترین و دقیق‌ترین اسرار و سنن واقعی عالمِ وجود را در اختیار انسان‌ها قرار می‌دهد تا عطش راز‌آموزی انسان را به صورتی صحیح سیراب کند.

واژه جنّ ۲۲ بار در قرآن به کار رفته است؛[۱۰] یک بار در سوره مدنی الرحمان[۱۱] و بقیه در سوره‌های مکی.

در جن زدگی | آشنایی با نشانه های کلی جن زدگی قرآن سوره‌ای نیز به جایگاه جن و انسان نام سوره جن وجود دارد. این سوره هفتاد و دومین سوره قرآن است و موضوع اصلی آن، ایمان آوردن گروهی از جنّیان به اسلام است.

بر اساس قرآن کریم، جنّ پیش از خلقت انسان و از «نارالسَّموم»[۱۵] و «مارِجٍ من نار»[۱۶] آفریده شده است. جنّیان، صالح و غیرصالح دارند[۱۷] و مانند آدمیان در روز قیامت از آنها بازخواست می‌شود.

واژه جانّ نیز پنج بار به کار رفته که چهار بار آن در سوره الرحمن است. واژه «جِنّه» نیز ده بار در قرآن به کار رفته، که پنج بار آن قطعاً به معنای جایگاه جن و انسان است.[۱۲] واژه‌های دیگری نیز مرتبط یا گاهی مرادف با واژه یا معنای جنّ است، مانند شیطان و شیاطین و ابلیس[۱۳] و عفریت.[۱۴]

جایگاه جن و انسان از دید قرآن

در قرآن تصریح شده است که همه مخلوقات، از جمله جنّ، از علم غیب بی‌بهره‌اند[۲۴] و در یک آیه نیز اختصاصاً به دور بودن جنّیان از علم غیب اشاره می‌کند.[۲۵] برخی از جنّیان به خبرهای غیبی جایگاه جن و انسان سخنان ملائک گوش می‌دادند، اما پس از بعثت پیامبر اکرم(ص) آنان از گرفتن اخبار غیبی و استراق سمع منع شدند.[۲۶]

آنان جزای اعمالشان را به طور کامل در آخرت دریافت می‌کنند[۱۹] و بدکاران آنها به دوزخ خواهند رفت.[۲۰] بنا بر قرآن، برخی از کافران در دوره جاهلیت، جنّ را شریک خداوند قرار می‌دادند یا می‌پرستیدند.[۲۱] جنّیان در میان سپاه حضرت سلیمان(ع) حضور داشتند[۲۲] و برای او کارهای خارق العاده و پرمشقت انجام می‌دادند.

بر طبق آیه ۳۶ سوره چشم سوم | راهنمای اصولی باز شدن چشم سوم صافات، مشرکان درباره حضرت محمد(ص) تعبیراتی مانند «شاعر مجنون» (شاعری که از جنّیان الهام می‌گیرد) به جایگاه جن و انسان کار می‌بردند و تأکید قرآن مبنی بر آنکه پیامبر(ص) «مجنون» یا دارای «جنّه» نیست[۲۹] گواه بر دیدگاه مردم عصر جاهلی درباره جنّ است.

بنابر قرآن، برای جنّیان هم، مانند انسانها، پیامبرانی از سوی خدا فرستاده شده است.[۲۷] در آیات ۲۹ تا ۳۲ سوره احقاف و چند آیه اول سوره جنّ اشاره شده است که گروهی از جنّیان نزد پیامبر اکرم(ص) رفتند و به آیات قرآن گوش دادند. به تصریح مفسران شأن نزول سوره جنّ همین ماجرا جایگاه جن و انسان بوده است.[۲۸]

جایگاه جن و انسان از دید پیامبران

ابن خلدون[۴۱] درباره عقیده به وجود جنّ با احتیاط سخن گفته است. او آیاتِ راجع به وحی و فرشتگان و روح و جنّ را از متشابهات دانسته، چراکه مُراد و دلالت حقیقی آنها پوشیده است

واقعیت این است که همیشه نیروی فرا طبیعی انسان یا قدرت فراطبیعی چیست ؟ انسان‌ها جایگاه جن و انسان در صدد بودند از رازهای عالم وجود آگاهی یابند تا بتوانند از تأثیر و نقش آن‌ها در زندگی خود بهره گیرند و با ملکوت عالم مأنوس باشند.

ابن حزم، متکلم و فقیه اندلسی[۴۰] توضیح داده است که ما جنّ را با چشم نمی‌بینیم و بودن آنها را به ضرورت عقلی در نمی‌یابیم، ولی به ضرورت عقلی امکان وجود آنها هست، زیرا قدرت خدای متعال را نهایتی نیست، از طرفی، چون پیامبران، که خدا به صدق آنان گواهی داده است، از وجود جنّ خبر داده‌اند، پس علم به وجود آنها حاصل می‌شود.


به این مطلب امتیاز دهید :

Rate this [type]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مشابه