بادکش درمانی و آموزش تصویری بادکش درمانی

? بادکش درمانی | همراه با آموزش تصویری بادکش درمانی | کانون خرد PDF بخش درمانی : ? ۱- برای چه کارهایی از بادکش میتوان استفاده کرد؟ ? ۲- اساس بادکش چیستقیمت : ۱۱.۰۰۰ تومان ? سفارش / دریافت سریع ?


آموزش تصویری بادکش درمانی | سازمان بھداشت جھـانى از حـدود ٣٠ سـال پـیش، بـه منظـور جامـه ى عمـل پوشـاندن بـه شـعار خـود، یعنـى »بھداشت براى ھمه تا سال ٢٠٠٠«، توسعه ى طب سنتى را مورد توجه قرار داده است.

این تصمیم، بر دو پایه استوار است: اول، عدم دسترسى بسیارى از افراد به خدمات اولیه ى بھداشتى درمانى، که در بعضى کشورھا تا ٨٠ درصد جمعیت را شامل مى شود و دوم، عدم رضایت از درمان ھـاى طـب جدیـد، بـه خصـوص در رابطـه بـا بیمارى ھاى مزمن و عوارض جانبى داروھاى شیمیایى به این دلیل، در سال ١٩٧٨ سازمان بھداشت جھانى، بیانیه اى در زمینه ى توسعه ى طب سنتى منتشر نمود.

در این بیانیه طب سنتى به طور خلاصه، این گونه تعریف شده است: “مجموعه ى تمامى علوم نظرى و عملـى که در تشخیص طبى، پیشگیرى و درمان بیمارى ھاى جسمى، ذھنى یا ناھنجارھاى اجتماعى به کار مى رود و به صورت گفتارى یا نوشتارى، از نسلى به نسل دیگر انتقال یافته باشد”.


این موضوع به صورت کامل و جامع داخل این پی دی اف توضیح داده شده ، لطفا تهیه و با دقت مطالعه کنید !!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *