• PDFراز آموزش سفر روح

  سفر روح و آشنایی با راز و رمز پنهان مربوط به سفر روح

  راز و رمز پنهان مربوط به آموزش سفر روح | ملائک آماده مدد به ما در شیوه های گوناگون از مسائل و مشکلاتی که به نظر دنیایی می آیند، تا موارد کاملاً اظطراری و نیز امور عمیق معنوی هستند. 🔷 راز آموزش سفر روح | بخش متافیزیک PDF : 🌟 ۱- سرنخ جدید برای سفر روح 🌟 ۲- ارتباط با ملائک 🌟 ۳- چند پیشنهاد

 • PDFچگونه سفر روح آموختم

  سفر روح و چگونه به صورت اصولی سفر روح را آموختم ؟

  چگونه به صورت اصولی سفر روح را آموختم ؟ تمام موجودات آگاھی خواھند توانست کھ بھ بالاترین سطوح صعود کنند .و بھ والاترین موجودات تبدیل شوند 🔷 چگونه سفر روح آموختم | بخش متافیزیک PDF : 🌟 ۱- تکنیک سفر روح 🌟 ۲- موفقیت های اول 🌟 ۳- اولین خروج از کالبد

 • PDFتكنيک رويا بينی برای ثروت

  تکنیک رویا بینی برای ثروت و اصول دیدن رویا و ثروت

  تکنیک رویا بینی برای ثروت | کسی که در جهان رؤیاها به سیر و سیاحت می پردازد بمحض در خواست همراهی ماهانتا، می تواند از حمایت او اطمینان داشته باشد. 🔷 تکنیک رویا بینی برای ثروت | بخش متافیزیک PDF : 🌟 ۱- جذب ثروت 🌟 ۲- رویا بینی 🌟 ۳- شروع رویا آموزی و جذب ثروت

 • PDFهنر رويا بينی برای آرامش

  هنر رویا بینی برای آرامش و اصول رویا دیدن آرامش

  هنر رویا بینی برای آرامش | رویای شفاف خوابی است که در آن بیننده خواب از خواب دیدن خود آگاه است. اعداد متفاوت است، اما بین ۵۱٪ تا ۸۲٪ از مردم گزارش می دهند که حداقل یک بار یک رویای شفاف را تجربه کرده اند. 🔷 هنر رویا بینی برای آرامش | بخش متافیزیک PDF : 🌟 ۱- رویا بینی چیست ؟ 🌟 ۲- چگونه آرامش را جذب کنیم

 • PDFتكنيک تخصصی پاكسازی روح

  پاکسازی روح و تکنیک تخصصی و اصولی پاکسازی روح

  تکنیک تخصصی و اصولی پاکسازی روح | خشم ما فقط شامل حال نیروھای تاریکی کھ از طریق کنترل ذھن افراد ناآگاه و بھ منظور گمراھی، سردرگمی و اختلال در پروسھ معراج شما زیبارویان و قصد تغذیھ از ذات خداگونھ انسانی را دارند 🔷 تکنیک تخصصی پاکسازی روح | بخش متافیزیک PDF : 🌟 ۱- پاکسازی روح چگونه است 🌟 ۲- تکنیک تخصصی برای پاکسازی

 • PDFآموزش ناياب پاكسازی روح

  پاکسازی روح نایاب و آموزش اصولی پاکسازی روح

  آموزش نایاب پاکسازی روح | واضح است که گفتن این موضوع بسیار ساده تر از انجام آن است. در جهانی مملو از بداخلاقی، ممکن است تطهیر روح فرد تقریباً غیرممکن به نظر برسد. 🔷 آموزش نایاب پاکسازی روح | بخش متافیزیک PDF : 🌟 ۱- آزمایش 🌟 ۲- پاکسازی روح

 • PDFشفا گرفتن با فرشتگان

  شفا گرفتن با فرشتگان و آشنایی اصولی با فرشتگان

  شفا گرفتن با فرشتگان | سه چاکرایی که در بخش پایین قرار دارند، عهده دار امور زمینی ما هسیتند. چاکرای چهارم یعنی “چاکرای قلب” ذر میان چاکراه ها، اولین چاکرایی است که به امور متعالی تر می پیردازد. 🔷 شفا گرفتن با فرشتگان | بخش متافیزیک PDF : 🌟 ۱- چاکراها و ارتباط با فرشتگان 🌟 ۲- فرشتگان و شفا

 • PDFصحبت با فرشتگان

  صحبت با فرشتگان و ارتباط گرفتن اصولی با فرشتگان

  صحبت با فرشتگان | یکی از عبارات مورد پسند فرشتگان این است: “قصد و نیات شما، تجربیات شما را به وجیود می آورد.” منظور ایشان از این عبارت این است که در اعماق جان و دل آرزوهای شما نگاشته می شوند و به صورت تجربه که نام آن “زندگی” است به مرحله عینیت می رسند. 🔷 صحبت با فرشتگان | بخش متافیزیک PDF : 🌟 ۱- چگونه آرزو کنید 🌟…

 • PDFتكنيک های ناياب ارتباط با فرشتگان

  فرشتگان و تکنیک های نایاب و خاص ارتباط با فرشتگان

  تکنیک های نایاب و خاص ارتباط با فرشتگان | گاهی ممکن است درمانگری را برای دیگری مسللت نمایید. به عنوان مثال، عزیزی داریید کیه در تنگنا قرار گرفته است، یا گروهی از میردم در گردابیی از بیلا آمیده انید کیه قلیب شیما را آزرده است. 🔷 تکنیک های نایاب ارتباط با فرشتگان | بخش متافیزیک PDF : 🌟 ۱- کالبد صعود کننده

 • PDFشفا با فرشتگان

  شفا با فرشتگان و نحوه آشنایی با فرشتگان شفا دهنده

  شفا با فرشتگان | این تنها یک خیال نیست. فرشتگان هم اکنون بیشتر از هر زمانی، فارغ از مکان و موقعیت، در میان ما حضور دارند. افراد بسیاری از مواجه با این وجودهای بهشتی خبر میی دهنید کیه حیاکی از پیام های به موقع، درمانگری و نجات یک زندگی است. 🔷 شفا با فرشتگان | بخش متافیزیک PDF : 🌟 ۱- افتان و خیزان به جاده تعالی 🌟 ۲- توسل

 • PDFچاكرا و تكنيک های ناياب مجرب

  چاکرا و تکنیک های اصولی و نایاب و مجرب چاکرا بدن

  چاکرا و تکنیک های اصولی و نایاب مجرب | در پائین ستون فقرات واقع شده و می شه گفت تقریبا” بین دستگاه تناسلی و مقعد قرار گرفته. این چاکرا محل ورود پرانا یا انرژی حیاتی است و رنگ نور و طول موج مربوط به آن “قرمز” است که نشانه ی زندگی و قدرت و نیروی حیات است. 🔷 چاکرا و تکنیک های نایاب مجرب | بخش متافیزیک PDF : 🌟…

 • PDFچاكرا و تمرينات عملی درمانی

  چاکرا درمانی و تمرینات اصولی و عملی چاکرا درمانی

  تمرینات اصولی و عملی چاکرا درمانی | موضوع چاکراها چند کار مهم بر عهده دارند : جذب، گوارش و توزیع پرانا ( انرژی حیاتی ) در قسمتهای مختلف بدن و کنترل، تقویت و مسئولیت درست کارکردن کالبد جسمانی و اعضای مختلف آن و تنظیم کار غدد درون ریز از کارهای چاکراهاست. 🔷 چاکرا و تمرینات عملی درمانی | بخش متافیزیک PDF : 🌟 ۱- نام چاکراها 🌟 ۲- توضیحات چاکراها

 • PDFچاكرا به همراه نكات ناگفته

  چاکرا به همراه نکات ناگفته و نحوه آشنایی با چاکرا

  چاکرا به همراه نکات ناگفته | چاکرا به همراه نکات ناگفته | یکی از مهم ترین وظایف چاکرا ها کنترل و تنظیم کردن و تقویت درست کار کردن کالبد جسمی و همه اعظای بدن انسان است. باید گفت که غده درون ریز توسط برخی از چاکرا های اصلی تنظیم می گردند و انرژی را دریافت می نمایند، در حقیقت با کنترل چاکرا های اصلی می توانید غده درون ریز را…

 • PDFكاملترين كتاب چاكرا

  کتاب چاکرا و آشنایی اصولی و کامل ترین کتاب چاکرا

  کاملترین و اصولی ترین کتاب چاکرا | موضوع چاکرا به مراکز انرژی در بدن گفته می شود که در امتداد ستون فقرات قرار دارند. و چاکرا کلمه ای سانسکریت به معنای چرخ است. پراناها و انرژی حیات که در اطراف کالبد فیزیکی هر موجود زنده ای قرار دارند، از طریق چاکرا وارد می شوند. 🔷 کاملترین کتاب چاکرا | بخش متافیزیک PDF : 🌟 ۱- چاکراها و خصوصیات

 • PDFهمه چيز درباره طالع بينی چينی

  طالع بینی چینی و همه چیز درباره طالع بینی چینی

  همه چیز درباره طالع بینی چینی | در فرهنگ چینی، سال نو قمری ۲۰۲۱ در ۱۲ فوریه، سال گاو را آغاز می کند، پس از سال چالش برانگیز موش در سال ۲۰۲۰. دوازده حیوان نشان دهنده علائم زودیاک چینی (یا sheng xiao، که به “تولد + شباهت” ترجمه می شود. ) 🔷 همه چیز درباره طالع بینی چینی | بخش متافیزیک PDF : 🌟 ۱- طالع بینی چینی و رمز…

 • PDFيادگيري آسان طالع بينی چينی

  طالع بینی چینی و نحوه یادگیری اصولی طالع بینی چینی

  یادگیری آسان طالع بینی چینی | خوب حالا که تصمیم گرفته اید بله را بگویید، لابد می خواھید بدانید که او به عنوان یک پدر چه جور آدمی است. قلب او، در این مورد، بر غم مرد بودنش، مادرانه است . 🔷 یادگیری آسان طالع بینی چینی | بخش متافیزیک PDF : 🌟 ۱- چگونه میتوانم طالع بینی چینی انجام دهم؟ 🌟 ۲- آموزش طالع بینی چینی

 • PDFآموزش طالع بينی چينی

  طالع بینی چینی همراه با آموزش اصولی طالع چینی

  آموزش اصولی طالع بینی چینی | از نظر اینکه آیا در عشق و کار و زندگی موجود وفاداری است یا نه، باید گفت که به شیوه خودش او وفادار است و وفادار ھم باقی می ماند، اما این بدان معنی نیست که پس از زناشویی چشم و گوش خود را به روی تمام زنان عالم ببندد. 🔷 آموزش طالع بینی چینی | بخش متافیزیک PDF : 🌟 ۱- طالع هر…

 • PDFطالع بينی هندی در ايران

  طالع بینی هندی در ایران آشنایی اصولی طالع هندی

  طالع بینی هندی در ایران | او می تواند مدتی شمارا غرق در شوق و حرارت بکند و بعد در یک لحظه مثل یک تکه یخ سرد و خاموش بشود. 🔷 طالع بینی هندی در ایران | بخش متافیزیک PDF : 🌟 ۱- ماه تولد و طالع هر شخص 🌟 ۲- طالع بینی هندی در ایران

 • PDFيادگيری آسان طالع بينيی هندی

  طالع بینی هندی و نحوه آموزش اصولی طالع هندی

  طالع هندی و یادگیری آسان و اصولی طالع بینیی هندی | یک مرد متولد فروردین ماه طبیعتا دارای حس یاغی گری است. او عشق وافری به طرد واضعین و مجریان قوانین دارد و ایمان دارد که خودش از ھر موجود دیگری بھتر و بیشتر می توانید جوانب موضوعات مختلف را در نظر گرفته و به کنه آنھا پی ببرد. 🔷 یادگیری آسان طالع بینیی هندی | بخش متافیزیک PDF :…

 • PDFآموزش طالع بينی هندی

  طالع بینی هندی و آموزش طالع بینی به روش هندی

  طالع بینی هندی و آموزش طالع بینی به روش هندی | او نسبت به امور عاطفی و احساسی چنان ایده آل است که در ھر عشقی میخواھد مولف یک کتاب عاشقانه باشد و در یک کتاب پرشور عاشقانه رفتاری متعادل و میانه وجود ندارد، ھر چه ھست شوریدگی و دیوانگی است. 🔷 آموزش طالع بینی هندی | بخش متافیزیک PDF : 🌟 ۱- طالع بینی 🌟 ۲- اساس طالع بینی…

 • PDFفرشتگان كجا هستند ؟

  فرشتگان کجا هستند ؟ آشنایی اصولی با فرشتگان

  فرشتگان کجا هستند ؟ آشنایی اصولی با فرشتگان | موضوع فرشته یا مَلَک موجوداتی فراطبیعی و نامرئی هستند که وظیفه ی اجرای امور خداوند را دارند و انسان باید علاوه بر خدا به فرشتگان نیز ایمان داشته باشد فرشتگان دسته بندی و مراتب مختلفی دارند از مهمترین فرشته ها میتوان به جبرئیل،میکائیل،اسرافیل و عزرائیل اشاره کرد 🔷 فرشتگان کجا هستند ؟ | بخش متافیزیک PDF : 🌟 ۱- فرشتگان چه…

 • PDFجهان فرشتگان چگونه است؟

  جهان فرشتگان چگونه است ؟ همراه آشنایی با فرشتگان

  جهان فرشتگان چگونه است ؟ موضوع جهان فرشتگان غیر از جهان جن و انس میباشد این جهان پر از خوبی و مهر و صفاست و فرشتگان با تقوی هستند و هرچه را که خدا به آن ها بگوید انجام میدهند 🔷 جهان فرشتگان چگونه است ؟ بخش متافیزیک PDF : 🌟 ۱- روایت ها و واقعیت ها 🌟 ۲- جهان فرشتگان

 • PDFپرواز روح چيست ؟ به همراه آموزش

  پرواز روح چیست ؟ همراه با آموزش اصولی پرواز کردن روح

  پرواز روح چیست ؟ همراه با آموزش اصولی پرواز کردن روح | چند لحظه به ریه استراحت دهید و سپس تنفس بعدی آغاز شود. در حالت معمولی عموماً نفس کشیدنهای انسان سطحی میباشد، در نتیجه هوای قابل توجهی وارد ریه نمیشود. 🔷 پرواز روح چیست ؟ به همراه آموزش | بخش متافیزیک PDF : 🌟 ۱- چگونه میتوان پرواز روح را انجام داد ؟ 🌟 ۲- مراحل انجام پرواز روح…

 • PDFآموزش فرافكنی

  فرافکنی همراه با آموزش اصولی و تکنیک های فرافکنی

  آموزش اصولی و تکنیک های فرافکنی | به دیگران در مورد تمرین خود توضیح داده، از آنها بخواهید با سکوت خود، با شما همکاری کنند. یک موزیک ملایم و بدون کلام پخش کنید، تا مزاحمتهای صوتی جزیی در آن گم شود. این موزیک به آرامش شما نیز کمک میکند و زمان تمرین شما را تنظیم مینماید. 🔷 آموزش فرافکنی | بخش متافیزیک PDF : 🌟 ۱- آموزش فرافکنی 🌟 ۲-…

 • PDFآموزش پرواز روح

  پرواز روح همراه با آموزش ساده و اصولی پرواز روح

  آموزش ساده و اصولی پرواز روح | وضعیت جسم : جواهرات، ساعت و امثال آن را که در تماس با پوست بدن هستند، از خود دور کنید. وجود یا عدم وجود عینک روی چشمان شما بستگی به عادت و راحتی شما دارد، هر طور که راحت هستید همان طور عمل کنید. لباسهای تنگ و ضمخت را از تن خارج نموده، به جای آن لباس راحت و گشاد بپوشید، تا هیچگونه…

 • PDFهمه چيز درباره حس ششم

  حس ششم همراه با آموزش اصولی و نحوه کنترل حس ششم

  همه چیز درباره حس ششم و آموزش اصولی کنترل آن | حس ششم شما یک حس درونی راهنمایی است. بنابراین از آن انگیزه‌های شهودی استفاده کنید که شما را ترغیب می‌کنند تا گام‌های خاصی در زندگی بردارید که شما را در مسیری «درست و واقعی» برایتان هدایت می‌کند. 🔷 همه چیز درباره حس ششم | بخش متافیزیک PDF : 🌟 ۱- نظریه دانشمندان روی حس ششم 🌟 ۲- نتیجه گیری…

 • PDFحس ششم چيست ؟

  حس ششم و آموزش اصولی حس ششم چیست ؟

  حس ششم و آموزش اصولی حس ششم چیست ؟ حس ششم شما می تواند در تمام جنبه های زندگیتان – روابطتان، شغلتان، خانواده – به شما کمک کند، اما بیشتر از همه به شما کمک می کند تا پتانسیل کامل خود را بشناسید و به فردی شاد و موفق تبدیل شوید. 🔷 حس ششم چیست ؟ بخش متافیزیک PDF : 🌟 ۱- حس ششم 🌟 ۲- تحقیقات 🌟 ۳- نتیجه…

 • PDFداستان واقعي سفر روح

  سفر روح و داستان واقعی مربوط به سفر کردن روح

  سفر روح و داستان واقعی مربوط به سفر کردن روح | موضوع روح شما جوهر غیر مادی و کلیت آن چیزی است که در سطح اصلی هستید – این ماهیت واقعی شماست. از آنجایی که تمام زندگی در هسته آن انرژی است، یک روح کل این انرژی است – مجموع کل این انرژی که به ما جان می بخشد، ما را به حرکت در می آورد و حتی در لحظاتی…

 • PDFچشم سوم چيست ؟ به همراه آموزش فعال كردن آن

  چشم سوم چیست ؟ به همراه آموزش اصولی فعال کردن آن

  چشم سوم چیست ؟ به همراه آموزش اصولی فعال کردن آن | در حالت ریلکس قرار بگیرید و چشمانتان را ببندید، سپس کف هر دو دست را روی چشم ها بگذارید طوری که کف دست ها پلک ها را لمس کند. 🔷 چشم سوم چیست ؟ به همراه آموزش فعال کردن آن | بخش متافیزیک PDF : 🌟 ۱- اساس چشم سوم و نحوه اصولی فعالسازی آن 🌟 ۲- چگونه…

 • PDFآموزش اصولی فعال كردن چشم سوم

  چشم سوم و نحوه آشنایی اصولی و کنترل چشم سوم

  آموزش اصولی فعال کردن چشم سوم و نحوه کنترل آن | وقتی که چشم سوم شما فعال شود ، چشم عادی شما هم ارتقا پیدا می کند! به این صورت که محیط اطراف را شفاف تر و زنده تر مشاهده می کنید. 🔷 آموزش اصولی فعال کردن چشم سوم | بخش متافیزیک PDF : 🌟 ۱- تمرین های فعال سازی چشم سوم

 • PDFفعال كردن چشم سوم

  فعال کردن چشم سوم و آموزش اصولی فعال کردن آن

  فعال کردن چشم سوم و آموزش اصولی فعال کردن آن | چشم سوم یا آجنا که در فرهنگ ها و مکاتب مختلف با اسامی دیگری همچون چشم دل یا بصیرت هم شناخته می شود، مرکز فیزیکی آن در پیشانی و فاصله بین دو ابرو در نظر گرفته می شود. چشم سوم برای دریافت ادراکات فراحسی، الهامات و ارتباط با موجودات متافیزیکی است. همچنین با کمک آن میتوان هالهها را دید.…

 • PDFزار زدائی چيست ؟

  زار زدائی چیست ؟ ( مراسم خروج جن از بدن ) جنگیری

  زار زدائی چیست ؟ ( مراسم خروج جن از بدن ) جنگیری | از آنجایی که بسیاری از تصورات رایج در مورد ماهیت و کاربرد جن گیری با اغراق فیلمنامه ها و برنامه های تلویزیونی شکل گرفته است 🔷 زار زدائی چیست ؟ | بخش متافیزیک PDF : 🌟 ۱- اساس زار زدایی چیست ؟ 🌟 ۲- چگونه انجام میشود ؟ 🌟 ۳- هزینه انجام این مراسم به چه صورت…

 • PDFدر قلمرو سكوت

  در قلمرو سکوت دانلود پی دی اف کتاب قلمرو سکوت

  در قلمرو سکوت | می گویند بعضی از مردم ، شب ھا در وادی غبارآلوده ی ذھن ھایشان بھ سیر در رویا می پردازند ، اما کسانی کھ با چشم باز بھ مشاھده رویاھا میپردازند ، می توانند کارھایی را عملی نمایند کھ در رویا بھ آن فکر کرده اند و دنیا را دگرگون کنند . 🔷 در قلمرو سکوت | بخش متافیزیک PDF : 🌟 ۱- اساس سکوت 🌟…

 • PDFچگونه به روياهايم برسم ؟ ( دفترچه روياها را ياد بگير )

  چگونه به رویاهایم برسم ؟ ( دفترچه نوشتن رویا )

  چگونه به رویاهایم برسم ؟ ( دفترچه نوشتن رویا ) در تعبیر رویاها به جای اینکه بپرسیم معنی این نماد چیست بهتر است بپرسیم که …. 🔷 چگونه به رویاهایم برسم ؟ ( دفترچه رویاها را یاد بگیر ) | بخش متافیزیک PDF : 🌟 ۱- رویا چیست ؟ 🌟 ۲- لغتنامه رویا 🌟 ۳- تعبیر چند رویا برای مثال

 • PDFدفترچه رويا ( براي رسيدن به رويا )

  دفترچه رویا و آموزش اصولی با دفترچه و نوشتن رویا

  دفترچه رویا و آموزش اصولی با دفترچه و نوشتن رویا | در کودکی، بسیاری از دانش آموزان می شنوند که معلمان به آنها یادآوری می کنند که می توانند به رویاهای خود برسند. اگر آنها ذهن خود را به آن معطوف کنند، می توانند هر چیزی باشند که واقعاً می خواهند باشند. در حالی که این یک برنامه نویسی مثبت است، این مسئولیت هر فرد است که بفهمد چه چیزی…

 • PDFتعبير رويا با راه حل علمی | نحوه تعبیر خواب

  تعبیر رویا با راه حل علمی و آموزش اصولی تعبیر

  تعبیر رویا با راه حل علمی و آموزش اصولی تعبیر | هر روز وقتی از رختخواب بیدار می شوید برای هدفی از خواب بیدار می شوید. هدفی برای انجام وظایفت، هدفی برای تحقق رویاهایت. 🔷 تعبیر رویا با راه حل علمی | نحوه تعبیر رویا | بخش متافیزیک PDF : 🌟 ۱- اساس رویا چیست ؟ 🌟 ۲- اصول ثبت رویا ها 🌟 ۳- آموزش تعبیر رویا ها

 • PDFخود هيپنوتيزم كابوك | نسخه اصلی | خود هيپنوتيزم

  خود هیپنوتیزم کابوک و آشنایی کامل هیپنوتیزم کابوک

  خود هیپنوتیزم کابوک و آشنایی کامل هیپنوتیزم کابوک | موضوع هیپنوتیزم یک حالت عادی است که در طول روز بارها وارد آن می شویم، هر بار که واقعاً روی چیزی تمرکز می کنیم که روی آن تمرکز می کنیم. توانایی تمرکز بر روی خود یک مهارت ارزشمند است و پایه و اساس تمرین خود هیپنوتیزمی است. 🔷 خود هیپنوتیزم کابوک | نسخه اصلی | خود هیپنوتیزم | بخش متافیزیک PDF…

 • PDFآموزش خود هيپنوتيزم | روش و راهکار خود هيپنوتيزم

  خود هیپنوتیزم و آموزش اصولی روش خود هیپنوتیزم

  خود هیپنوتیزم و آموزش اصولی روش خود هیپنوتیزم | گاهی اوقات در زندگی، احساس می کنیم یا طوری رفتار می کنیم که انگار در خلسه هستیم. ما کارهایی را انجام می دهیم یا احساس می کنیم چیزهایی که می دانیم برای ما خوب نیستند، اما بدون توجه به انجام آنها ادامه می دهیم. 🔷 آموزش خود هیپنوتیزم | روش و راهکار خود هیپنوتیزم | بخش متافیزیک PDF : 🌟 ۱-…

 • PDFراز خود هيپنوتيزم | آموزش راهکاری خود هيپنوتيزم

  خود هیپنوتیزم و راهکاری اصولی اسرار خود هیپنوتیزم

  خود هیپنوتیزم و راهکاری اصولی اسرار خود هیپنوتیزم | در اصطلاح اولیه، خود هیپنوتیزم به معنای قرار دادن خود در یک وضعیت بسیار متمرکز و قابل تلقین است. اگر تا به حال مدیتیشن را امتحان کرده باشید، ممکن است متوجه شوید که حالت خودهیپنوتیزمی خیلی متفاوت نیست. 🔷 راز خود هیپنوتیزم | آموزش راهکاری خود هیپنوتیزم | بخش متافیزیک PDF : 🌟 ۱- ارکان خود هیپنوتیزم 🌟 ۲- آگاهی به…

 • PDFآموزش تله پاتي همراه با داستان | آموزش کامل تلپاتی | کانون خرد

  تله پاتی چیست ؟ آموزش با تله پاتی همراه با داستان

  تله پاتی چیست ؟ آموزش با تله پاتی همراه با داستان | تله پاتی دریافت افکار یا انتقال فکر میباشد. تله پاتی با چشم سوم ارتباط دارد. روشھای مختلفی برای تسلط بر تله پاتی پیشنھاد میشود. 🔷 آموزش تله پاتی همراه با داستان | آموزش کامل تله پاتی | بخش متافیزیک PDF : 🌟 ۱- تله پاتی 🌟 ۲- چاکراها و توضیحات آن 🌟 ۳- چگونه روح را فعال نگه…

 • PDFآموزش خلسه كامل به همراه داستان

  آموزش خلسه و آشنایی اصولی با خلسه همراه با داستان

  آموزش خلسه و آشنایی اصولی با خلسه همراه با داستان | با اِعمال کنترل کافی بر چاکراھا، انرژی لازم جھت سطوح بالاتر فراھم خواھد گشت. تولید یک نوع انرژی بخصوص، آگاھی را تا آن سطح بالاخواھد برد و بدن لطیف مربوطه را دارای انرژی خواھد ساخت. 🔷 آموزش خلسه کامل به همراه داستان | آموزش کامل خلسه | بخش متافیزیک PDF : 🌟 ۱- خروج اثیری یا رویای روشن کدام…

 • PDFآموزش احضار روح به همراه داستان | احضار روح | کانون خرد

  احضار روح اصولی و آموزش احضار روح به همراه داستان

  🔷 آموزش احضار روح به همراه داستان | احضار روح | بخش متافیزیک PDF : 🌟 ۱- پرواز روح 🌟 ۲- احضار روح 🌟 ۳- چاکرا ها 🌟 ۴- داستان های واقعی

 • PDFپك كامل متافيزيك | آموزش اساس متافيزيك

  پک کامل متافیزیک و آموزش اصولی با اساس متافیزیک

  پک کامل متافیزیک و آموزش اصولی با اساس متافیزیک | موضوع متافیزیک شاخه ای از فلسفه است که به ماهیت هستی، هستی و جهان می پردازد. مسلماً متافیزیک پایه و اساس فلسفه است: ارسطو آن را «فلسفه اول» (یا گاهی فقط «حکمت») می‌نامد و می‌گوید این موضوعی است که به «علل اولیه و اصول اشیا» می‌پردازد. 🔷 پک کامل متافیزیک | آموزش اساس متافیزیک | بخش متافیزیک PDF : 🌟…

 • PDFآموزش خواندن ذهن دیگران | ذهن خواني

  ذهن خوانی و آموزش اصولی خواندن ذهن دیگران

  ذهن خوانی و آموزش اصولی خواندن ذهن دیگران | ذهن خوانی شبیه داستان های علمی تخیلی است. اما این اصطلاح که به آن «ذهن‌سازی» نیز گفته می‌شود، یک مفهوم روان‌شناختی است که برای توصیف فرآیند درک آنچه دیگران در حال فکر کردن هستند استفاده می‌شود. 🔷 آموزش خواندن ذهن دیگران | ذهن خوانی | بخش متافیزیک PDF : 🌟 ۱- آگاه شدن بر خطور مردم 🌟 ۲- آیات مربوط به…

 • PDFآموزش فنگشویی با سال تولد

  فنگشویی و آموزش اصولی فنگشویی با سال تولد

  فنگشویی و آموزش اصولی فنگشویی با سال تولد | فنگ شویی به ما می آموزد که چگونه با محیط خود هماهنگ شویم. کلمات “فنگ شویی” چینی هستند و به “باد” و “آب” ترجمه می شوند. 🔷 آموزش فنگشویی با سال تولد | بخش متافیزیک PDF : 🌟 ۱- عدد شانس دکوراسیون شما کدام است؟ 🌟 ۲- مرحله اول 🌟 ۳- مرحله دوم 🌟 ۴- آشنایی با عنصر ها

 • PDFآموزش راه رفتن روي آب

  راه رفتن روی آب و آموزش و تمرینات راه رفتن روی آب

  راه رفتن روی آب و آموزش و تمرینات راه رفتن روی آب | در معنویت اسلامی، معجزه حضرت عیسی (ع) که روی آب راه می‌رود، استعاره‌ای از قدرت و عظمت شگرف اعمال معنوی برای رسیدن به آگاهی بالاتر است. ما بدون اعمال معنوی، در امواج امتحانات و مصیبت های این دنیای مادی غرق می شویم. 🔷 آموزش راه رفتن روی آب | بخش متافیزیک PDF : 🌟 ۱- چگونه روی…

 • PDFآموزش طي الارض

  آموزش طی الارض و آموزش ساده و اصولی طی الارض

  ۶۳آموزش طی الارض و آموزش ساده و اصولی طی الارض | شما موجودی روحانی هستید و پتانسیل این را دارید که معنویت خود را به طور کامل در آغوش بگیرید. با این حال، مانند همه چیز در زندگی، شروع به مسیر معنوی شما یک انتخاب است. 🔷 آموزش طی الارض | آموزش ساده و اصولی طی الارض | بخش متافیزیک PDF : 🌟 ۱- طی الارض چیست ؟ 🌟 ۲-…

 • PDFحال بد بعد از باطل کردن سحر نشانه چیست؟

  باطل کردن سحر و نشانه حال بد بعد از باطل کردن سحر

  باطل کردن سحر و نشانه حال بد بعد از باطل کردن سحر | خنثی کردن یک طلسم به معنای باطل کردن آن است. یکی از روش‌های خنثی کردن طلسم این است که «موارد باقی مانده» اصلی، خرد شمع، هر شعار نوشته شده و هر چیز دیگری را که در کار آن استفاده می‌شود، بردارید، و آنها را در یک کیسه زیپ‌لاک کوچک و محکم قرار دهید و آنها را با…

 • PDFراهنمای خارج کردن جن از منزل

  راهنمایی دقیق خارج کردن جن از منزل و آشنایی با جن

  راهنمایی دقیق خارج کردن جن از منزل | جن موجودی است که از آتش آفریده شده، بر خلاف انسان که از خاک آفریده شده‌ است. گروهی از آن‌ها مؤمن و صالح و گروهی کافرند. 🔷 راهنما و دعا خارج کردن جن از منزل | بخش مذهبی | بخش متافیزیک PDF : 🌟 معرفی ایات قرآنی 🌟 همراه تعداد تکرار هر ایه

 • PDFپرواز روح در ۳۰ جلسه

  آموزش اصولی پرواز روح در ۳۰ جلسه شناخت روح

  آموزش اصلی پرواز روح در ۳۰ جلسه | در بسیاری از فرهنگ‌های بشری، عمیق‌ترین بینش‌ها در مورد ماهیت الهی و سرنوشت روح پس از مرگ جسمانی به سفرهای خلسه‌آمیز فراتر از بدن در خواب یا رؤیای بیداری نسبت داده شده است. 🔷 پرواز روح در ۳۰ جلسه | بخش متافیزیک PDF : 🌟 ۱- آماده کار شدن 🌟 ۲- آمادگی برای پرواز کردن 🌟 ۳- ارتفاع گرفتن 🌟 ۴- پرواز