آداب معاشرت با معلولین نحوه آداب معاشرت

آداب معاشرت با معلولین | ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﺣﻘﻴﻘﺘﻲ اﻧﻜﺎرﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.  به ﻧﻈﺮ میﺮﺳﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر افراد با معلولیت در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ دوران ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺪﻳﻢ ﺑﺎز ﻣﻲ‌ﮔﺮدد.

? آداب معاشرت با معلولین | بخش روانشناسی PDF :

? ۱. توصیه های مهم

? ۲. نحوه استفاده از کلمات صحیح در گفتار با معلولین عزیز

? ۳. نحوه گفتن موضوعات مهم به راحتی ؟

? ۴. آموزش گفتن نقاط مثبت عزیزان معلولقیمت : ۱۳.۰۰۰ تومان ? سفارش / دریافت سریع ?


در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺳﺨﻦ‌ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری از ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ افراد دارای معلولیت اﻋﻢ از ﻛﺸﺘﻦ، ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻛﺮدن، ﺗﺮﺣﻢ و ﻧﮕﻬﺪاری آﻧﺎن در ﻣﺮاﻛﺰ وﻳﮋه و ﺟﺪا از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آﻣﺪه‌اﺳﺖ.

از این رو باید در مورد نحوه ارتباط با افراد دارای معلولیت آموزش‌هایی در سطح جامعه برای افراد عام جامعه و بالاخص افرادی که تعامل مداومی با این عزیزان دارند در نظر گرفته شود.


این موضوع به صورت کامل و جامع داخل این پی دی اف توضیح داده شده ، لطفا تهیه و با دقت مطالعه کنید !!


آداب معاشرت با معلولین | کانون آموزشی و فرهنگی خرد ماندگار ایرانانواع PDF و فایل صوتی – روانشناسی

ناتوانی بخشی از انسان بودن است. تقریباً هر فردی در مقطعی از زندگی خود ناتوانی را به طور موقت یا دائم تجربه می کند. بیش از ۱ میلیارد نفر – حدود ۱۵٪ از جمعیت جهان – در حال حاضر دچار معلولیت می شوند و این تعداد تا حدی به دلیل پیری جمعیت و افزایش شیوع بیماری های غیرواگیر در حال افزایش است.

ناتوانی از تعامل بین افراد مبتلا به یک بیماری مانند فلج مغزی، سندرم داون و افسردگی، با عوامل شخصی و محیطی از جمله نگرش های منفی، حمل و نقل غیرقابل دسترس و ساختمان های عمومی و حمایت اجتماعی محدود ناشی می شود.

آداب معاشرت با معلولین : محیط یک فرد تأثیر زیادی بر تجربه و میزان ناتوانی دارد. محیط‌های غیرقابل دسترس موانعی را ایجاد می‌کنند که اغلب مانع مشارکت کامل و مؤثر افراد دارای معلولیت در جامعه بر مبنای برابر با دیگران می‌شود. با رفع این موانع و تسهیل در زندگی روزمره افراد دارای معلولیت، می توان پیشرفت در بهبود مشارکت اجتماعی داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *